Parafia Matki Bożej
Częstochowskiej w Kole

ul. bł. ks. J. Popiełuszki 3

62-600 Koło

tel: 518 014 812
e-mail: kancelaria@pmbckolo.pl

Ministranci


Zasady ministranta

 

1. Ministrant kocha Boga i dla Jego chwały wzorowo spełnia swoje obowiązki.

2. Ministrant służy Chrystusowi w ludziach.

3. Ministrant zwalcza swoje wady i pracuje nad swoim charakterem.

4. Ministrant rozwija w sobie życie Boże.

5. Ministrant poznaje liturgię i żyje nią.

6. Ministrant wznosi wszędzie prawdziwą radość.

7. Ministrant przeżywa Boga w przyrodzie.

8. Ministrant zdobywa kolegów w pracy i zabawie dla Chrystusa.

9. Ministrant jest pilny i sumienny w nauce i pracy zawodowej.

10. Ministrant modli się za Ojczyznę i służy jej rzetelną pracą.

 

REGULAMIN MINISTRANTA

1. Ministrant pamiętając o swej wielkiej godności sługi ołtarza, zachowuje się zawsze wzorowo zarówno w kościele, jak i w domu oraz w szkole,

2. W zakrystii należy zachować milczenie; w sprawach ważnych można porozmawiać tylko szeptem,

3. Do zakrystii przychodzi ministrant 10 minut przed nabożeństwem czekając spokojnie na kapłana,

4. Podczas Mszy Świętej, kazania czy nabożeństwa nie wolno ministrantowi przebywać w zakrystii ani też bez poważnej przyczyny odchodzić od ołtarza,

5. Przy ołtarzu ministrant zachowuje wielką powagę, skromność i skupienie. Oczy ma zwrócone na ołtarz, ręce złożone, nie rozgląda się bez potrzeby, nie szepta, nie bawi się,

6. Po nabożeństwie ministrant składa szaty we wzorowym porządku i opuszcza zakrystię, nie zapominając pomodlić się jeszcze przez chwilę przed Najświętszym Sakramentem,


Zadaniem lektora lub najstarszego ministranta jest:

 

1. Wyznaczyć czynności liturgiczne,

2. Dwie minuty przed wyjściem do ołtarza rozpocząć modlitwę i ją poprowadzić,

3. Po przyjściu również przewodniczyć modlitwie,

4. Sprawdzić wpisy na listę obecności.



Hymn ministrancki


Króluj nam Chryste

1. Króluj nam Chryste, zawsze i wszędzie,
to nasze rycerskie hasło.
Ono nas zawsze prowadzić będzie
I świecić jak słońce jasno.

2. Naprzód przebojem młodzi rycerze,
Do walki z grzechem swej duszy.
Wodzem nam Jezus w hostii ukryty,
Z nim w bój nasz zastęp wyruszy.

3. Pójdziemy naprzód, naprzód radośnie,
Podnosząc w górę swe czoła.
Przed nami życie rozkwita w wiośnie,
Odważnie, bo Jezus woła.
 

Modlitwa do św. Dominika Savio

 

Święty mój patronie Dominiku Savio jesteś moim pełnym chwały obrońcą. W trudach swoich kroczyłeś śladami Jezusa, a przez ukryte swe życie i cnoty, przez czystość, pokorę i żarliwość najbliższy jesteś Maryi. Od dawna poświęciłem się tobie, ale jeszcze niczego godnego ciebie nie uczyniłem i wstyd mi nazywać ciebie swoim, bo zasłużyłeś na naśladowców odznaczających się wielką czystością zamiarów i wielką stanowczością. Święty Dominiku Savio roztocz, więc nade mną opiekę. Czuwaj nade mną, nie dozwól, abym wlókł się opieszale, wyjednaj mi łaskę niezbędną do sprostania moim obowiązkom abym mógł czynić postępy we wszystkich cnotach: w wierze, nadziei i miłości, w roztropności i męstwie, sprawiedliwości i umiarkowaniu, a również w pokorze, w czystości, w hojności, w łagodności i w prawdomówności. 

 




rolex replika zegarki repliki
Copyright by Parafia Matki Bożej Częstochowskiej w Kole (c) 2015 - 2021
Strona stworzona przez F&A MEDIA KOŁO
Repliki zegarków zegarki repliki