Parafia Matki Bożej
Częstochowskiej w Kole

ul. bł. ks. J. Popiełuszki 3

62-600 Koło

tel: 518 014 812
e-mail: kancelaria@pmbckolo.pl

Bierzmowanie


Informacje dla kandydatów do sakramentu bierzmowania

 

W roku 2022-2023 do bierzmowania przygotowuje się młodzież z klas VII i VIII. Sakrament bierzmowania jest udzielany najwcześniej w II semestrze klasy VIII.

 

Terminy kolejnych spotkań podawane są w ogłoszeniach duszpasterskich, dlatego prosimy uczestniczyć regularnie w niedzielnych Mszach świętych.

 

Nie ma jeszcze ustalonej daty bierzmowania.

 

 

 

Informacja dla pozostałych osób (młodzież i dorośli, którzy nie odbyli rocznego przygotowania do bierzmowania):

 

Zgodnie z Instrukcją przygotowania do przyjęcia sakramentu bierzmowania w Diecezji Włocławskiej:

"Kandydaci, którzy chcą przystąpić do sakramentu bierzmowania w późniejszych terminach, będą mogli to uczynić dopiero po ukończeniu 18. roku życia. Za pośrednictwem Księdza Proboszcza zgłaszają się wtedy do Wydziału Duszpasterstwa Ogólnego Kurii Diecezjalnej. W zależności od potrzeb, Wydział Duszpasterstwa Ogólnego wskazuje parafię, w której kandydaci będą mogli przejść roczne przygotowanie i przyjąć sakrament bierzmowania".

 

 

 

 

 

 

 

LITURGIA BIERZMOWANIA

 

Po Ewangelii następuje dialog:

Kandydatów do bierzmowania przedstawia proboszcz albo inny kapłan. Wszyscy kandydaci do bierzmowania stoją.

Kapłan: Czcigodny Ojcze, Kościół święty prosi przeze mnie o udzielenie sakramentu bierzmowania zgromadzonej tu młodzieży.

Biskup: Czy młodzież ta wie, jak wielki dar otrzymuje w tym sakramencie i czy przygotowała się należycie do jego przyjęcia?

Kapłan: Jestem przekonany, że wszyscy przygotowali się do bierzmowania, uczestniczyli bowiem przez szereg dni w słuchaniu słowa Bożego i wspólnej modlitwie oraz przystąpili do sakramentu pokuty.

Biskup: Droga Młodzieży, powiedzcie przed zgromadzonym tu Kościołem, jakich łask oczekujecie od Boga w tym sakramencie?

Kandydaci (tego uczymy się na pamięć!!!): Pragniemy,/ aby Duch Święty, którego otrzymamy,/ umocnił nas do mężnego wyznawania wiary/ i do postępowania według jej zasad. / Amen.

 

 

NAMASZCZENIE KRZYŻMEM

 

Biskup: N, PRZYJMIJ ZNAMIĘ DARU DUCHA ŚWIĘTEGO.

Kandydat: Amen.

Biskup: Pokój z tobą.

Kandydat: I z duchem twoim. 
rolex replika zegarki repliki
Copyright by Parafia Matki Bożej Częstochowskiej w Kole (c) 2015 - 2021
Strona stworzona przez F&A MEDIA KOŁO
Repliki zegarków zegarki repliki