Parafia Matki Bożej
Częstochowskiej w Kole

ul. bł. ks. J. Popiełuszki 3

62-600 Koło

tel: 518 014 812
e-mail: kancelaria@pmbckolo.pl

Dokumenty


 

INFORMACJE ZWIĄZANE Z CHRZTEM DZIECKA

 

Rodzice zgłaszają się do kancelarii miesiąc przed planowanym chrztem dziecka celem ustalenia terminu chrztu (nie przynoszą wtedy dokumentów). Chrzty odbywają się wyłącznie w niedziele o godz. 12:00!

 

 

Następnie w tygodniu, kiedy przypada data chrztu rodzic przychodzi do kancelarii parafialnej dostarczając następujące dokumenty:

 

- Akt urodzenia dziecka;

- Dane rodziców dziecka (imiona rodziców w tym nazwisko panieńskie matki, wiek rodziców, adres zamieszkania, data i miejsce zawarcia związku małżeńskiego);

- Dane rodziców chrzestnych dziecka: imię i nazwisko, wiek i dokładny adres (chrzestni  dostarczają zaświadczenie ze swojej parafii, że mogą być rodzicami chrzestnymi, a także poświadczenie przystąpienia do sakramentu spowiedzi przed chrztem)

 

 

Rodzice chrzestni:

Dla każdego dziecka należy wybrać dwoje chrzestnych: ojca i matkę.

Rodzice i chrzestni prosząc o chrzest decydują się wychować dziecko w wierze katolickiej.

Wychowanie w wierze oznacza: doprowadzenie dziecka do świadomej przyjaźni z Chrystusem, a to dokonuje się przez: przekazanie dziecku podstawowych prawd wiary i zasad moralności głoszonych przez Kościół katolicki, a przede wszystkim nauczenie dziecka modlitwy, włączenie go w życie wspólnoty katolickiej (Msza św. niedzielna), posyłanie na naukę religii, doprowadzenie do pełnego udziału w Eucharystii i do przyjęcia sakramentu bierzmowania oraz wprowadzenie w dojrzałe i odpowiedzialne życie chrześcijanina.

Według Kodeksu Prawa Kanonicznego do przyjęcia zadania chrzestnego może być dopuszczony ten, kto:

Chrzestnymi nie mogą być osoby:

Rodzice chrzestni maja obowiązek uczestnictwa w nauce przed chrzcielnej. Prosimy rodziców chrzestnych będących spoza naszej parafii o przyniesienie od własnego Księdza Proboszcza zaświadczenia potwierdzającego możliwość pełnienia godności chrzestnego(ej).

Z okazji Chrztu dziecka chrzestni powinni przystąpić do Spowiedzi i Komunii świętej. W przyszłości rodzice chrzestni powinni być także świadkami Bierzmowania swego chrześniaka i uczestniczyć w ważniejszych wydarzeniach jego życia (I Komunia święta, ślub).
Dodatkowo rodzice chrzestni mają towarzyszyć w chrześcijańskim wtajemniczeniu dziecka, pomagać, aby ochrzczony prowadził życie chrześcijańskie odpowiadające przyjętemu sakramentowi i wypełniał wiernie złączone z nim obowiązki.

Kiedy o ochrzczenie dziecka proszą rodzice, którzy są ludźmi niewierzącymi lub niepraktykującymi, wtedy chrzestni muszą spełniać wymagania większe niż w sytuacji, gdy mamy do czynienia z rodzicami głęboko wierzącymi. Rola chrzestnych ma polegać wtedy na przejęciu całości lub w znacznej części obowiązku wychowania w wierze dziecka ochrzczonego. Stąd właśnie owe dodatkowe wymagania. Chrzestni w tym wypadku są bowiem nie tylko pomocnikami, ale osobami wypełniającymi podstawowe zadanie.

 

Na chrzest dziecka należy przynieść świecę chrzcielną oraz białą szatę dla dziecka.

 

Katecheza przedchrzcielna (obowiązkowa dla rodziców i chrzestnych z naszej parafii): w ostatnią niedzielę miesiąca poprzedzającą chrzest po Mszy świętej o godz. 17:00

 

 


 

 

INFORMACJE ZWIĄZANE Z SAKRAMENTEM MAŁŻEŃSTWA

 

 

1. Narzeczeni trzy miesiące przed ślubem zgłaszają się do kancelarii parafialnej w celu potwierdzenia daty ślubu oraz uzyskania informacji o skompletowaniu niezbędnej dokumentacji potrzebnej do ważnego zawarcia sakramentu małżeństwa. Ustalają termin spisania protokółu przedmałżeńskiego.

 

 

Do zawarcia sakramentu małżeństwa potrzebne są następujące dokumenty:

 

- świadectwo chrztu (nie starsze niż 6 miesiący od daty wystawienia do dnia ślubu)

- świadectwo bierzmowania

- świadectwo z oceną z religii wystawioną na świadectwie ukończenia szkoły średniej (ksero)

- zaświadczenie o ukończonej katechizacji przedmałżeńskiej – kurs przedmałżeński (nieakceptowane są formy zaliczeń online)

- zaświadczenie o ukończonych rozmowach z poradnictwa rodzinnego

- zaświadczenie z Urzędu Stanu Cywilnego o wykluczeniu przeszkód do zawarcia związku małżeńskiego ze strony prawa państwowego (ważne 6 miesięcy)

 

2. Po skompletowaniu dokumentacji i umówieniu z księdzem daty przeprodzenia protokółu narzeczeni zgłaszają się do kancelarii parafialnej (co najmniej dwa miesiące przed ślubem) w celu przeprowadzenia rozmowy duszpastersko – kanonicznej, wystawienia zapowiedzi przedślubnych i podania świadków ślubu z dokładnym adresem zamieszkania.

3. Narzeczeni są zobowiązani do odbycia dwóch spowiedzi przedślubnych: I zaraz po daniu na zapowiedzi; II w dzień lub przeddzień ślubu.

4. Narzeczeni tydzień przed ślubem zgłaszają się do kancelarii w celu omówienia liturgii sakramentu małżeństwa.

5. Przy wybrze fotografa i kamerzyty pamiętajcie, aby sprawdzić czy posiada aktualną legitymację kościelną.

6. Zgłoście księdzu, dużo wcześniej firmę, która będzie układała kwiaty w kościele.

 

Uwaga: Zmianę dot. daty lub godziny ślubu, albo jego odwołanie należy niezwłocznie zgłosić w kancelarii parafialnej.

 

 

 

POGRZEB

- akt zgonu z USC
- zaświadczenie o udzieleniu sakramentów
rolex replika zegarki repliki
Copyright by Parafia Matki Bożej Częstochowskiej w Kole (c) 2015 - 2021
Strona stworzona przez F&A MEDIA KOŁO
Repliki zegarków zegarki repliki