Parafia Matki Bożej
Częstochowskiej w Kole

ul. bł. ks. J. Popiełuszki 3

62-600 Koło

tel: 518 014 812
e-mail: kancelaria@pmbckolo.pl

Oktawa Bożego Ciała w DPS


W czasie trwania oktawy Bożego Ciała, w dniu 20 czerwca, na terenie znajdującym się przy Domu Pomocy Społecznej Sióstr Orionistek w Kole, przeszła procesja eucharystyczna, którą poprzedziła Msza Święta celebrowana w kaplicy domowej pw. Miłosierdzia Bożego, przez kapelana domu ks. Damiana Bułakowskiego.


Takie uroczyste przeżywanie oktawy Bożego Ciała rozpoczęło się od roku 2014. Od tej pory, każdego roku przygotowywane są cztery ołtarze, umiejscowione na wewnętrznym placu znajdującym się wokół budynku mieszkalnego, nawiązujące do czterech ołtarzy jakie są przygotowywane w samą uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa na ulicach miast  i wiosek. Ołtarze, które zawsze są starannie wykonane, najczęściej tematycznie akcentują ważne wydarzenia przypadające w danym roku duszpasterskim. Z tej racji nie mogło zabraknąć wskazania na trwający Rok św. Brata Alberta Chmielowskiego, na 100-lecie objawień Matki Bożej w Fatimie oraz na hasło roku duszpasterskiego „Idźcie i głoście”. W przygotowanie ołtarzy angażują się wszyscy:  Siostry Orionistki, Mieszkańcy i Pracownicy. Jest to również bardzo dobry moment na lepszą integrację, która mobilizuje całą wspólnotę domu do jak najpiękniejszego przeżycia tego dnia, a który ma na celu uczczenie Pana Jezusa w Najświętszym Sakramencie. Dla samych mieszkańców jest to również ogromne przeżycie duchowe. Wielu z nich jest osobami wymagającymi opieki, poruszającymi się na wózkach inwalidzkich i przy pomocy kul, ale także osiągnięty już sędziwy wiek nie pozwala na wzięcie udziału w procesji, która w samą uroczystość Bożego Ciała przemierza ulicami miasta Koła. Jest to także dla nich moment, kiedy powracają pamięcią do swoich parafii, w których przeżyli większą część swojego życia, a w których angażowali się czynnie w organizowanie procesji eucharystycznej.

 

Należy zaznczyć, że DPS Sióstr Orionistek w Kole, znjaduje się w sąsiedztwie naszego parafialnego koscioła.

 

Zapraszamy do galerii zdjęć :-) zdjęcia: Paweł Wojciechowski
Copyright by Parafia Matki Bożej Częstochowskiej w Kole (c) 2015, repliki zegarków wszelkie prawa zastrzeżone!
Strona stworzona przez F&A MEDIA KOŁO