Parafia Matki Boej
Czstochowskiej w Kole

ul. b. ks. J. Popieuszki 3

62-600 Koo

tel: 518 014 812
e-mail: kancelaria@pmbckolo.pl

Imieniny i poegnanie


W niedziel 27 czerwca podczas Mszy w. mielimy dwie szczególne okazje do modlitwy. Pierwsza, to dzie imienin Ksidza Dziekana Wadysawa Waszaka, który od 7 lat peni posug proboszcza w naszej Parafii. Druga okazja do dzikczynienia eucharystycznego, to poegnanie Ks. Przemysawa Kosowskiego, który od 1 lipca przechodzi do parafii NSJ w Sieradzu. 


Msza w. o godz. 10.30 tego dnia, bya koncelebrowana przez Ks. Wadysawa i Ks. Przemysawa w intencji dostojnego Jubilata i za Parafian. Liczne zgromadzone delegacje rónych wspólnot, rodowisk, zoyy yczenia po Mszy w. Ksidzu Proboszczowi, a take podzikowanie za posug wikariusza w parafii Ks. Przemkowi. Wyjtkowo wzruszajce byy sowa dzieci, nad którymi opiek duszpastersk peni przez 3 lata Ks. Wikariusz. Na koniec skierowa do wszystkich sowo podzikowania, w którym powiedzia m.in. tak: 

Moje serce, moja mio pozostanie tutaj. I nie mam wpywu na to, e chciabym tu pozosta na zawsze. Dzikuj Ci Matko Boa Królowo Polski, Matko moja wspaniaa, e prowadzisz mnie przez swoje Niepokalane Serce do Serca Jezusowego. 

 

ZDJCIA
Copyright by Parafia Matki Boej Czstochowskiej w Kole (c) 2015 - 2021
Strona stworzona przez F&A MEDIA KOO
Repliki zegarkw zegarki repliki
orologi replica