Parafia Matki Boej
Czstochowskiej w Kole

ul. b. ks. J. Popieuszki 3

62-600 Koo

tel: 518 014 812
e-mail: kancelaria@pmbckolo.pl

Nowy krzy na kociele?


W sobot 5 czerwca 2021r. odbyy si pierwsze ogldziny i rozmowy dotyczce wymiany metalowego krzya na szczycie kocioa. Ksidz Proboszcz pragnie, aby nowy by bardziej widoczny, estetyczny i okazay, a tym samym stanowi wizytówk kocioa i caej parafii.


Do finalizacji jednak tego przedsiwzicia potrzeba bardzo duo wsparcia modlitewnego i ludzkiego, poniewa wbrew pozorom musi by zaangaowanych w to wiele osób ( konstruktorów, inynierów, montaystów i metaloplastyków). Przy wsparciu Boym mogoby si to uda moe ju nawet na koniec obecnego roku. 

 

Planowanym wykonawc krzya jest firma KUNIA JDRZEJEWSKICH z Osicin. Zakad istnieje od 1946 roku. Zajmujmuj si wykonywaniem szerokiej gamy wyrobów kutych rcznie wedug wzorów wasnych oraz klientów. Dugoletnie dowiadczenie, stosowanie tradycyjnej technologii kowalskiej oraz wysoka jako pozwolia ugruntowa bardzo wysok pozycj na rynku krajowym jak i zagranicznym. Wyroby znajduj si w wielu krajach wiata m.in. Niemczech, Norwegii, Danii, Szwecji, Czechach, Francji a nawet w USA i Kanadzie. Bdzie to ju nie pierwszy krzy, który wyszedby z tego zakadu.

 
Copyright by Parafia Matki Boej Czstochowskiej w Kole (c) 2015 - 2021
Strona stworzona przez F&A MEDIA KOO
Repliki zegarkw zegarki repliki
orologi replica