Parafia Matki Boej
Czstochowskiej w Kole

ul. b. ks. J. Popieuszki 3

62-600 Koo

tel: 518 014 812
e-mail: kancelaria@pmbckolo.pl

Rewitalizacja ogrdka przy plebanii


Przy plebanii znajduje si may skrawek ziemi, który od lat by bardzo zaniedbany i jaowy. Czsto to zauwaa ks. Proboszcz i zaleao mu, aby w przyszoci zatroszczy si o jego estetyczny wygld. W z zwizku z licznymi i waniejszymi inwestycjami pomys musia by cigle odkadany na póniejszy czas. Teren za nadal wyglda jak ten z obrazu Vincenta van Gogha "Ogród Plebanii w Nuenen".


Zamys móg si wreszcie zrealizowa, kiedy to ks. Przemysaw zaproponowa wasnorczne odnowienie ogródka. Z pomoc przyszed Aleksander Szurgot, z którym przystpi, jak si póniej okazao do nielekkich prac.

 

„Ora et labora” - jak to mawiali redniowieczni benedyktyni. Po uynieniu, nawiezieniu i oczyszczeniu ziemi, pooyli wóknin, obrzea, a take nasadzili hortensje, które stanowiy cz dekoracji grobu Paskiego w kociele. Na alejki zakupiono ton biaego kamienia, a do wysypania pod roliny 30 worków kory. Wród rolinnoci samozwaczy „ogrodnicy” zainstalowali system nawadniajcy.

 

Z caoci efektów bardzo dumny jest ks. Proboszcz, a jeszcze bardziej spracowany Olek i ks. Przemek.

 

 

ZDJCIA
Copyright by Parafia Matki Boej Czstochowskiej w Kole (c) 2015 - 2021
Strona stworzona przez F&A MEDIA KOO
Repliki zegarkw zegarki repliki
orologi replica