Parafia Matki Bożej
Częstochowskiej w Kole

ul. bł. ks. J. Popiełuszki 3

62-600 Koło

tel: 518 014 812
e-mail: kancelaria@pmbckolo.pl

Boże Ciało


Kościół od samego początku głosił wiarę w realną obecność Chrystusa w Najświętszym Sakramencie. Chrystus ustanowił Najświętszy Sakrament przy Ostatniej Wieczerzy. Opisali to trzej Ewangeliści: Mateusz, Marek i Łukasz oraz i św. Paweł Apostoł. Prawdziwa i rzeczywista obecność Jezusa Chrystusa pod postaciami chleba i wina opiera się według nauki Kościoła na słowie Jezusa: „To jest Ciało moje … To jest krew moja” (Mk 14,22.24).


Procesje eucharystyczne w dniu Bożego Ciała wprowadzono później niż samo święto. Pierwszym śladem ich istnienia jest wzmianka o uroczystej procesji przed sumą w Kolonii w latach 1265-75. Podczas procesji niesiono krzyż z Najświętszym Sakramentem. W ten sposób nawiązywano do dawnego zwyczaju zabierania w podróż Eucharystii dla ochrony przed niebezpieczeństwami.

 

Procesję odprawiano z wielkim przepychem od początku jej wprowadzenia. Od czasu zakwestionowania tych praktyk przez reformację, udział w procesji traktowano jako publiczne wyznanie wiary.

 

W Polsce od czasów rozbiorów z udziałem w procesji łączyła się w świadomości wiernych manifestacja przynależności narodowej. Po II wojnie światowej procesje w czasie Bożego Ciała były znakiem jedności narodu i wiary. Z tej racji ateistyczne władze państwowe niejednokrotnie zakazywały procesji urządzanych ulicami miast.


W tym roku, ze względu na kolejny rok pandemii koronawirusa, procesje przybrały inny charakter. Ograniczone zostały tzw. centralne procesje w miastach idące głównymi ulicami, natomiast nacisk został położony na niewielkie procesje parafialne. 

 

U nas w Parafii odbyła się procesja po Mszy św. o godz. 12.00 sprawowanej przez Księdza Dziekana Władysława Waszaka. Panu Jezusowi towarzyszyła figura Matki Bożej Fatimskiej, poduszki ze świętymi, dzieci sypiące kwiatkami, pochodnie, rozmodleny i z oczyszczonymi sercami wierny Lud Boży. Na koniec Ks. Kanonik przedstawił naszych nowych Szafarzy i poprosił o modlitwę za nich i by zostali otoczeni miłym przyjęciem i szacunkiem.

 

W Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwii Pana Jezusa adoracja Naświętszego Sakramentu do godziny 17.00.

 

Oktawa Bożego Ciała będzie każdego dnia pół godziny przed Mszą wieczorową. 

 

 

ZDJĘCIA

 
Copyright by Parafia Matki Bożej Częstochowskiej w Kole (c) 2015 - 2021
Strona stworzona przez F&A MEDIA KOŁO
Repliki zegarków zegarki repliki
orologi replica