Parafia Matki Boej
Czstochowskiej w Kole

ul. b. ks. J. Popieuszki 3

62-600 Koo

tel: 518 014 812
e-mail: kancelaria@pmbckolo.pl

Nowy BISKUP DIECEZJALNY


Nuncjusz Apostolski w Polsce dzi (27 kwietnia 2021r.) o godz. 12:00 przekaza inforamcj nastpujcej treci:

 

Ojciec wity Franciszek:

  1. Przyj rezygnacj biskupa Wiesawa Meringa z posugi biskupa wocawskiego.
  2. Mianowa biskupem wocawskim dotychczasowego biskupa pomocniczego archidiecezji gnienieskiej Krzysztofa Wtkowskiego.
     

Warszawa, 27 kwietnia 2021 roku.

+ Salvatore Pennacchio  

Nuncjusz Apostolski    

 

 

 

 


Bogu niech bd dziki! 

Nowego Ksidza Biskupa otaczamy ju nasz modlitw i nie zapominamy o bp. Wiesawie Meringu. 

 

 

Ciebie, Boga, wysawiamy,

Tobie, Panu, wieczna chwaa.

Ciebie, Ojca, niebios bramy,

Ciebie wielbi ziemia caa.

 

Tobie wszyscy Anioowie,

Tobie Moce i niebiosy,

Cheruby, Serafinowie

l wieczystej pieni gosy:

 

wity, wity nad witymi

Bóg Zastpów, Król askawy,

Pene niebo z krgiem ziemi

majestatu Twojej sawy.

 

Apostoów Tobie rzesza,

chór Proroków peen chway,

Tobie hody nie popiesza

Mczenników orszak biay.

 

Ciebie poprzez okrg ziemi

z gbi serca, ile zdoa,

Gosy ludów zgodzonymi

wielbi wita pie Kocioa.

 

Niezmierzonej Ojca chway,

Syna, Sowo wiekuiste,

Z Duchem, wszechwiat wielbi cay:

Królem chway Ty, o Chryste!

 

Ty Rodzica Syn z wiek wieka.

By wiat zbawi swoim zgonem,

Przyoblókszy si w czowieka,

nie wzgardzie Panny onem.

 

Ty pokruszy mierci wrota,

star jej ocie w mki dobie

I rajskiego kraj ywota

otworzye wiernym sobie.

 

Po prawicy siedzisz Boga,

w chwale Ojca, Syn Jedyny,

Lecz gdy zabrzmi trba sroga,

przyjdziesz sdzi ludzkie czyny.

 

Prosim, sudzy ask niegodni,

wspomó, obmyj grzech, co plami,

Gdy odkupi nas od zbrodni

drogiej swojej Krwi strugami.

 

Ze witymi w blaskach mocy

wiecznej chway zlej nam zdroje,

Zbaw, o Panie, lud sierocy,

bogosaw dziedzictwo swoje!

 

Rzd je, bro po wszystkie lata,

prowad w niebios bogie bramy.

My w dzie kady, Wadco wiata,

Imi Twoje wysawiamy.

 

Po wiek wieków nie ustanie

pie, co sawi Twoje czyny.

O, w dniu onym racz nas, Panie,

od wszelakiej ustrzec winy.

 

Zjaw sw lito w yciu caym

tym, co ebrz Twej opieki;

W Tobie, Panie, zaufaem,

nie zawstydz si na wieki.

 

 

 

Bp Krzysztof Wtkowski urodzi si 12 sierpnia 1963 r. w Gnienie. Po ukoczeniu miejscowego II Liceum Ogólnoksztaccego rozpocz studia i formacj kapask w Prymasowskim Wyszym Seminarium Duchownym w Gnienie. wicenia kapaskie przyj 4 czerwca 1988 r. w katedrze gnienieskiej z rk Prymasa Polski kard. Józefa Glempa. By wikariuszem w parafii farnej pw. w. Marcina i Mikoaja w Bydgoszczy (obecnie katedra bydgoska). Wypenia take obowizki kapelana bp. Jana Nowaka, wówczas biskupa pomocniczego gnienieskiego i wikariusza biskupiego Prymasa Polski dla miasta Bydgoszczy.

 

W 1989 r. podj studia specjalistyczne z zakresu prawa kanonicznego na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, uwieczone tytuem doktora nauk prawnych w zakresie prawa kanonicznego. Po powrocie do Gniezna zosta mianowany najpierw rzecznikiem prasowym i referentem ds. rodków spoecznego przekazu, a póniej kanclerzem Kurii Metropolitalnej w Gnienie, któr to funkcj peni nieprzerwanie przez 17 lat. W 2004 roku otrzyma godno kanonika gremialnego Kapituy Prymasowskiej. Gdy przyjmowa nominacj w gronie tym byo omiu jego profesorów z czasów seminaryjnych oraz proboszcz rodzinnej parafii. By równie wykadowc w Prymasowskim Wyszym Seminarium Duchownym w Gnienie oraz adiunktem Wydziau Teologicznego Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Od padziernika 2012 roku peni funkcj wikariusza generalnego archidiecezji gnienieskiej.

 

Sakr biskupi przyj 22 grudnia 2012 r. w katedrze gnienieskiej z rk Prymasa Polski abp. Józefa Kowalczyka. Jest czonkiem Rady Prawnej KEP, czonek Kocielnej Komisji Konkordatowej i przewodniczcym Zespou Roboczego ds. Nowelizacji Statutu i Regulaminu KEP.
Copyright by Parafia Matki Boej Czstochowskiej w Kole (c) 2015 - 2021
Strona stworzona przez F&A MEDIA KOO
Repliki zegarkw zegarki repliki
orologi replica