Parafia Matki Boej
Czstochowskiej w Kole

ul. b. ks. J. Popieuszki 3

62-600 Koo

tel: 518 014 812
e-mail: kancelaria@pmbckolo.pl

Wigilia Paschalna


Wigilia Paschalna to najwaniejsza liturgia Triduum Paschalnego, ale i caego roku liturgicznego. Moc Ducha witego uobecniamy najwaniejsze wydarzenia w dziejach wiata i ludzkoci. Tej nocy caa ludzko zostaa wyswobodzona z niewoli grzechu i mierci. Celebracja, któr rozpoczlimy po zapadniciu zmroku, przeprowadzia nas ze mieci do ycia, z ciemnoci do jasnoci ycia w Chrystusie. Pan oznajmia caemu wiatu, e jest wiatoci wiata, a kady, kto za Nim idzie, razem z Nim zmartwychwstanie.


Po obrzdach wprowadzajcych, jak bogosawiestwo ognia i wiecy paschalnej, które ze wzgldu na pandemi odbyt si wewntrz kocioa, bez ogniska, celebrowalimy rozbudowan liturgi sowa, a nastpnie liturgi odnowienia przyrzecze chrzcielnych, aby wyrzekajc si spraw szatana, na nowo wybra i pój za Chrystusem. Liturgii przewodniczy ks. Sebastian Adamczyk - wikariusz.

 

Na zakoczenie Wigilii Paschalnej gos zabra Ksidz Proboszcz, który wyrazi sowa uznania dla przygotowujcych wszystkie liturgie wit Paschalnych za wysprztanie, wystrojenie kocioa i zaplanowanie celebracji: ks. Przemysawowi Kosowskiemu i Aleksandrowi Szurgotowi. „Nie zawstydzibym si przebiegu tych Liturgii nawet przy transmisji przez media publiczne” - doda Ksidz Dziekan. Ks. Kanonik zauway równie pikne sprawowanie Liturgii Paschalnej i pokrzepiajce sowo ks. Sebastiana. Sowa wdzicznoci usyszeli równie ministranci, szafarze, lektorzy, kantorzy i Pan Organista.

 

Tego roku, mimo, e mogo wej do kocioa wicej osób ni zeszego, to i tak jest to niezmiernie trudne, e nie mogli uczestniczy wszyscy ci, którzy chcieli.

 

 

 

ZDJCIA
Copyright by Parafia Matki Boej Czstochowskiej w Kole (c) 2015 - 2021
Strona stworzona przez F&A MEDIA KOO
Repliki zegarkw zegarki repliki
orologi replica