Parafia Matki Boej
Czstochowskiej w Kole

ul. b. ks. J. Popieuszki 3

62-600 Koo

tel: 518 014 812
e-mail: kancelaria@pmbckolo.pl

Powicenie medalikw


W kociele powszechnym Uroczysto Niepokalanego Poczcia NMP zawsze wie si z wyjtkowymi wydarzeniami, dekretami, duchowymi adopcjami, obóczynami, lubami, a take z powiceniem medalików Niepokalanej, które dokonao si w naszej Parafii.


W niedziel poprzedzajc Uroczysto Maryi ks. Sebastian podczas Mszy w. dla dzieci odmówi modlitw bogosawiestwa dla osób, które bd si zwracay z ufnoci o opiek Najwitszej Maryi Panny, nastpnie powici przyniesione przez rodziców wizerunki Niepokalanej. Z wielkim wzruszeniem dzieci przyjmoway narzdzie ochrony nadprzyrodzonej dla ciaa i duszy.

 

ZDJCIA

 

Wielkim wydarzeniem w naszej Diecezji by równie fakt, który zosta opisany na stronie diecezjalnej:

 

8 grudnia br., w Uroczysto Niepokalanego Poczcia NMP biskup wocawski Wiesaw Mering ustanowi koció pw. w. Józefa we Wocawku diecezjalnym sanktuarium w. Józefa.


 
W uzasadnieniu podkreli, e Stolica Apostolska w 1880 r. wydaa dekret ustanawiajcy gównym Patronem Diecezji w. Józefa Oblubieca Najwitszej Maryi Panny. Biskup Jan Zarba w 1978 r. erygowa now parafi w. Józefa we Wocawku. Jego zamysem byo, by koció pw. w. Józefa zosta ustanowiony sanktuarium powiconym temu witemu Patronowi Diecezji.
 


Przychylajc si do tego zamierzenia, wyda dekret ustanawiajcy wocawsk wityni sanktuarium ku czci witego Patrona.
Copyright by Parafia Matki Boej Czstochowskiej w Kole (c) 2015 - 2021
Strona stworzona przez F&A MEDIA KOO
Repliki zegarkw zegarki repliki
orologi replica