Parafia Matki Boej
Czstochowskiej w Kole

ul. b. ks. J. Popieuszki 3

62-600 Koo

tel: 518 014 812
e-mail: kancelaria@pmbckolo.pl

Koperta ycia


W naszej kancelarii parafialnej jest dostpna darmo tzw. „koperta ycia”. 

 

Dziaania pod tytuem „Koperta ycia Caritas” skierowane s przede wszystkim do osób starszych, samotnych, przewlekle chorych niepenosprawnych oraz do ich opiekunów a porednio dla ratowników medycznych wzywanych w sytuacji zagroenia ycia czy zdrowia seniora.


Jak Pomagamy ?
 

“Koperta ycia Caritas” to przede wszystkim karta, na której zapisane s podstawowe i aktualne informacje dotyczce domownika – seniora: dane osobowe, pesel, grupa krwi, przebyte choroby, uczulenia, przyjmowane leki, kontakt do bliskiej osoby któr naley powiadomi w nagych sytuacjach.

 

“Koperta ycia Caritas” umieszczana jest w lodówce (w wewntrznych drzwiach) – miejscu atwo dostpnym dla ratowników i obecnym w kadym domu.

 

W razie potrzeby czonkowie rodzin lub wolontariusze Caritas mog pomóc seniorom wypeni potrzebne w kopercie dane o zdrowiu i lekach. 

 

Poza kart zawierajc podstawowe informacje o domowniku w pakiecie „Koperty ycia Caritas” znajduj si te: foliowe zabezpieczenie karty, naklejka na lodówk informujca, e tu znajduje si „Koperta ycia Caritas” oraz wizytówka do portfela z podstawowymi informacjami na wypadek, gdyby suby medyczne trzeba wzywa na ulicy poza miejscem zamieszkania seniora.

 
Copyright by Parafia Matki Boej Czstochowskiej w Kole (c) 2015 - 2021
Strona stworzona przez F&A MEDIA KOO
Repliki zegarkw zegarki repliki
orologi replica