Parafia Matki Boej
Czstochowskiej w Kole

ul. b. ks. J. Popieuszki 3

62-600 Koo

tel: 518 014 812
e-mail: kancelaria@pmbckolo.pl

PILNE! CZERWONA STREFA


W zwizku z wprowadzeniem czerwonej strefy z powiecie kolskim informujemy, e:

 

 

- odwoujemy biay tydzie dla dzieci Komunijnych (jednej i drugiej tury);

 

- zdjcia do odbioru z Komunii w. w zakadzie ul. Wocawska 7, Koo (nie przy kociele!)

 

- podczas Komunii w. 30 sierpnia o godz. 12:00 w kociele mog przebywa tylko i wycznie dzieci przyjmujce I Komuni w. i ich rodzice (na ich odpowiedzialno) + (obowizek zakrywania ust i nosa).  Na zewntrz przebywaj rodziny, znajomi, gocie i inni. (max 150 osób na zewntrz + obowizek zakrywania ust i nosa niezalenie od dystansu);

 

- spowied w sobot o godz. 9:30 bez zmian (obowizek zakrywania ust i nosa).

 

 

W kociele  obowizuje- 50% oboenia budynku (kocioa)   + obowizek zakrywania ust i nosa, dlatego w naszym kociele moe przebywa teraz jednoczenie do 200 osób.

Copyright by Parafia Matki Boej Czstochowskiej w Kole (c) 2015 - 2021
Strona stworzona przez F&A MEDIA KOO
Repliki zegarkw zegarki repliki
orologi replica