Parafia Matki Boej
Czstochowskiej w Kole

ul. b. ks. J. Popieuszki 3

62-600 Koo

tel: 518 014 812
e-mail: kancelaria@pmbckolo.pl

Apel Maryjny w odpust


Dopenieniem uroczystoci odpustowej Matki Boej Czstochowskiej by Apel Maryjny o godz. 21.00 w naszym kociele.


Apel Maryjny poprowadzi w obecnoci miejscowych duszpasterzy ks. Przemysaw Kosowski, który mówi m.in. tak: 

 

"Maryjo, która takim czuym okiem patrzysz dzi na swoje dzieci, przychodzimy, aby by przy Tobie, pamita, czuwa i zoy nas samych, nasze rodziny, nasze sprawy, ca Parafi, Diecezj, Polsk w Twoje matczyne donie. Apel Jasnogórski chcemy uczyni pacierzem bagalnym za nasz Ojczyzn. "

 

"Zawsze kiedy mamy zmartwienia, chcemy biec do naszej Mamy, aby opowiedzie, aby zrzuci swoje troski i usysze sowa wstawiennictwa, które kierujesz do Jezusa „nie maj ju wina” „zróbcie wszystko cokolwiek Wam powie”. Wiemy, e nigdy nie opucia i nigdy nie odmówia opieki, tego kto Ci o to prosi. Wiemy, e bdzie podobnie i tym razem. " - nastpnie doda.

 

 

Prezbiter zakoczy rowaanie zacht do modlitwy:

"Modlitw obejmujemy wszystkich chorych oraz tych, którzy si nimi opiekuj (…). Chcemy, by mimo trudnych spraw nasz koció Matki Boej Czstochowskiej by miejscem dajcym nadziej. Bóg jest tym, od którego wszystko zaley; w jego rce skadamy nasze wysiki, nasze starania, moliwoci intelektu, moliwoci medyczne, ale przede wszystkim nasz ludzk bezradno.

Maryjo opiekuj si nami, prowad ludzi do Boga, prowad nasze wspólnoty parafialne, powouj do aktywnego w nich udziau."

 

Na koniec ks. kan. Wadysaw Waszak udzieli Boego bogosawiestwa wszystkim zebaranym. Naboestwo uwietnia swoim gosem schola parafilana, która wraz z s. Anuncjat i p. Robertem czcia Maryj przepiknymi pieniami.

 

 

ZDJCIA
Copyright by Parafia Matki Boej Czstochowskiej w Kole (c) 2015 - 2021
Strona stworzona przez F&A MEDIA KOO
Repliki zegarkw zegarki repliki
orologi replica