Parafia Matki Bożej
Częstochowskiej w Kole

ul. bł. ks. J. Popiełuszki 3

62-600 Koło

tel: 518 014 812
e-mail: kancelaria@pmbckolo.pl

Prymicje ks. Piotra Antkiewicza


Nasz parafianin Piotr Antkiewicz przyjął święcenia kapłańskie 27 czerwca 2020r. z rąk J.E. ks. bpa Jana Vokála w katedrze Ducha Świętego w Hradci Králové w Czechach. Z tej racji Neoprezbiter dn. 2 sierpnia br. o godz. 12:00 sprawował w naszym kościele Eucharystię w intencji dziękczynnej za dar kapłaństwa z prośbą o nowe powołania.


Jest to szczególna świątynia dla niego, ponieważ przyjął tu sakramenty inicjacji chrześcijańskiej (chrzest, bierzmowanie, Eucharystię), a Św. Ludwik IX powiedział kiedyś takie słowa: „W kaplicy zamkowej przyjąłem chrzest święty, przez co stałem się dzieckiem Boga. W katedrze zostałem koronowany, przez co stałem się królem Francji. Godność synostwa Bożego jest wyższa niż godność królewska. Godność królewską stracę przy śmierci, a godność dziecka Bożego zachowam na wieczność”.

 

Do koncelebry włączyli się kapłani z naszej diecezji, a także goście z Czech, których powitał Ks. Proboszcz na początku zgromadzenia liturgicznego. Homilię wygłosił ks. Krzysztof Antczak – proboszcz parafii Sadlno, a dawniej wikariusz w naszej parafii.

 

Na zakończenie ks. Piotr złożył podziękowania w języku polskim i języku czeskim. Zwrócił się początkowo pod adresem swojej rodziny dziękując za łaskę chrztu św. i wychowania.

 

Następnie swoje ukłony skierował pod adresem kościoła czeskiego: „Dziękuję kościołowi, który jest w Czechach za otwarte i szczere przyjęcie mnie. Kiedy po raz pierwszy tam przyjechałem, miło wspominam spotkanie z Księdzem biskupem, który jest Pasterzem na wzór Jezusa Chrystusa. Mówiąc o mojej diecezji Hradec Kralove, nie mogę zapomnieć na Parafię Podwyższenia Krzyża Świętego w Litomyśli w której pracuje od samego początku, a w której od 27 czerwca pełnię posługę wikariusza. To podziękowanie składam na ręce obecnego mojego Proboszcza Zdenka Macha, który przyjechał razem z księżmi z naszej diecezji”.

 

Nie zapomniał również o kościele włocławskim: „Moje podziękowanie kieruję do Kościoła włocławskiego, który przygotował mnie do przyjęcia święceń diakonatu..Myślę z wdzięcznością o moich profesorach i wychowawcach seminaryjnych, którzy pokoleniom kapłanów przekazywali wiedzę teologiczną razem ze swoim doświadczeniem wiary. Mówiąc o kościele, który jest we Włocławku pragnę wspomnieć ludzi, którzy stanęli na drodze mojego powołania i na tej drodze mi towarzyszyli a niektórzy z nich do dziś towarzyszą i za to jestem ogromnie wdzięczny”.

 

Na koniec Prymicjant wyraził wdzięczność Proboszczom ks. Władysławowi Waszakowi i ks. seniorowi Januszowi Ogrodowczykowi (który nie mógł być osobiście), a także kapłanom obecnym na Eucharystii, jak również zmarłym. Do wszystkich gości ks. Piotr skierował takie słowa: „Dziękuję Wam wszystkim za waszą obecność. Proszę o modlitwę, abym dobrze wykonał służbę do której mnie wezwał Pan. Proszę też o modlitwę o nowe powołania kapłańskie, zakonne i misyjne, aby nigdy nie zabrakło głosicieli Chrystusowej Ewangelii.”

 

„Na swoim prymicyjnym obrazku umieściłem słowa francuskiego filozofa Teliharda de Chardin: Panie Ty znałeś mnie, a jednak wybrałeś. Przyjmij mnie takiego jaki jestem, i uczyń mnie takim, jakim Ty chcesz żebym był. Boże bądź nagrodą wszystkim, którzy mi pomogli dojść do Twego ołtarza.”

 

 

ZDJĘCIA
Copyright by Parafia Matki Bożej Częstochowskiej w Kole (c) 2015 - 2021
Strona stworzona przez F&A MEDIA KOŁO
Repliki zegarków zegarki repliki
orologi replica