Parafia Matki Boej
Czstochowskiej w Kole

ul. b. ks. J. Popieuszki 3

62-600 Koo

tel: 518 014 812
e-mail: kancelaria@pmbckolo.pl

Odwieone otoczenie wityni


W minionych dniach odmodniao otoczenie kocioa. Star i zniszczon traw przy wejciach do kocioa zastpiy mode, pikne kwiaty, które kwitn dla chway mieszkajcego w wityni Pana Boga.


Przy pomocy wielu osób i koordynacji p. Mirosawa Kwirga i transporcie p. Tomasza Kotkowskiego teren przed kocioem zosta oczyszczony, przekopany, nasadzony ponad setk krzewów i kwiatów. Dla uzyskania doskonaego rezultatu teren zosta wysypany biaym kamieniem ozdobnym. Teraz najwaniejsze jest, aby roliny byy odpowiednio czsto podlewane, czego podj si p. Konrad Robakowski twierdzc, e "nikt tego lepiej nie zrobi". 

 

Dodatkowo, aby nie opiera rowerów o krzy i koció, zosta zamontowny nowy stojak do rowerów od ul. Miodowej przy zejciu do magazynów kocioa. Chcc by eco, mona zastpi samochód rowerem, szczególnie w dobr pogod. 

 

W ostanim czasie zamontowano równie now furtk do ogródka przy plebanii, schody na zewntrz, a take rolet garaow.

 

Dzikujmy wszystkim Panom, którzy przyczynili si do modernizacji pasa zieleni, a take wszystkim ofiarodawcom. Bóg zapa.

 

ZDJCIA
Copyright by Parafia Matki Boej Czstochowskiej w Kole (c) 2015 - 2021
Strona stworzona przez F&A MEDIA KOO
Repliki zegarkw zegarki repliki
orologi replica