Parafia Matki Boej
Czstochowskiej w Kole

ul. b. ks. J. Popieuszki 3

62-600 Koo

tel: 518 014 812
e-mail: kancelaria@pmbckolo.pl

PILNE: Koniec dyspensy od niedzielnej Mszy w.


Ksidz Biskup Wiesaw Mering podj decyzj o odwoaniu dyspensy od obowizku uczestnictwa w niedzielnej Eucharystii, a take zachca wiernych do korzystania ze spowiedzi i Komunii wielkanocnej.


DEKRET

 

W zwizku ze zniesieniem przez wadze pastwowe obostrze dotyczcych limitu uczestników zgromadze religijnych w kocioach, co daje moliwo udziau w liturgii wszystkim wiernym, z dniem 30 maja 2020 r. odwouj dyspens od obowizku uczestnictwa w niedzielnej Eucharystii udzielon dekretem z dnia 13 marca br. (L.dz. 349/2020), przeduon dekretem z dnia 25 marca br. (L.dz. 378/2020).

 

Wszystkich ogarniam modlitw i z serca bogosawi.

 

+ Wiesaw Mering

Biskup Wocawski

 

 

 

 

Apel Biskupa Wocawskiego o przystpienie do sakramentu pokuty i pojednania

 

W kontekcie ogoszonej 27 maja br. decyzji wadz pastwowych dotyczcych znoszenia kolejnych ogranicze, w wyniku czego moliwy jest powrót do ycia sakramentalnego, jak i wobec zniesienia na terenie Diecezji Wocawskiej dyspensy od uczestnictwa w niedzielnych Mszach witych, chciabym Wam przypomnie, Siostry i Bracia, o obowizku wynikajcym z przykazania kocielnego i zaapelowa o odprawienie spowiedzi witej wielkanocnej i przyjcie Komunii witej. Praktyka aktu alu doskonaego, jako jeden z podstawowych warunków wskazuje na odbycie spowiedzi sakramentalnej w najbliszym moliwym czasie, gdy ustan powody, dla których nie mona byo jej odprawi. Wraz ze zniesieniem dyspensy od uczestnictwa w niedzielnych Mszach witych nadszed ten moment.

 

Okres Wielkanocy obejmuje czas od niedzieli Zmartwychwstania Paskiego (czyli ju od Wigilii Paschalnej) do Niedzieli Zesania Ducha witego. Konferencja Episkopatu Polski ustalia, e okres, w którym obowizuje czas przyjcia Komunii wielkanocnej bdzie trwa do Niedzieli Trójcy witej, czyli tydzie po Niedzieli Zesania Ducha witego. W tym roku Niedziela Trójcy witej wypada 7 czerwca.

 

Dlatego zachcam do sakramentalnego pojednania si z Bogiem w tym czasie, do skorzystania ze spowiedzi zwaszcza w przypadajcy 5 czerwca pierwszy pitek miesica. Przyprowadmy do spowiedzi dzieci i modzie, promy Boga o miosierdzie, odnówmy nasz wi z Jezusem Eucharystycznym i podzikujmy za to, e jest nam dane na nowo powróci do kocioów, do niedzielnej Mszy witej 1 do sakramentu pokuty i pojednania. Prosz ksiy, by umoliwili wiernym sakramentalne pojednanie z Panem Bogiem.

 

Wszystkim z serca bogosawi.

 

+ Wiesaw Mering

BISKUP WOCAWSKI
Copyright by Parafia Matki Boej Czstochowskiej w Kole (c) 2015 - 2021
Strona stworzona przez F&A MEDIA KOO
Repliki zegarkw zegarki repliki
orologi replica