Parafia Matki Boej
Czstochowskiej w Kole

ul. b. ks. J. Popieuszki 3

62-600 Koo

tel: 518 014 812
e-mail: kancelaria@pmbckolo.pl

Koniec z limitami w kocioach


Od najbliszej niedzieli nie bdzie ju obowizywa limit 1 osoby na 10 m kw. podczas sprawowanych liturgii w kocioach, ale nadal konieczne bdzie noszenie maseczek ochronnych oraz utrzymywanie 2-metrowego dystansu - ogosi dzi premier Mateusz Morawiecki podczas konferencji na temat kolejnego etapu znoszenia obostrze zwizanych z epidemi koronawirusa.


Zniesienie najbliszych obostrze nastpi w rónych terminach. Od soboty 30 maja zmieni si zasada dotyczca noszenia maseczek w przestrzeni publicznej - nie bdzie to ju obowizkowe. Jeeli jednak osoby id blisko siebie, to dalej zalecane jest zakrywanie ust i nosa. Dotyczy to ulic i miejsc takich jak restauracje. W sklepach, kinach i kocioach maseczki wci bd obowizkowe.

 

Od niedzieli 31 maja w wityniach nie bd obowizyway ponadto limity 1 osoby na 10 m kwadratowych, ale nadal obowizkowe bdzie utrzymywanie dwumetrowego dystansu od najbliszych osób - poinformowa premier Mateusz Morawiecki.

 

Rzd przywraca ponadto prawo do publicznego gromadzenia si, na razie w limicie do 150 osób i z zachowaniem odlegoci. Od 6 czerwca otwarte zostan kina, teatry i filharmonie oraz obiekty sportowe, a take solaria czy salony masau. Nadal zamknite bd dyskoteki i kluby. Minister kultury i dziedzictwa narodowego Piotr Gliski poinformowa z kolei o dalszym otwieraniu placówek kultury. - Od 6 czerwca przywracamy dziaanie kin, teatrów, filharmonii, cyrków. To nie jest obowizek, to jest moliwo. Waciciele mog te decyzje podejmowa - oznajmi.

 

Ponadto bd mogy by organizowane koncerty plenerowe do 150 uczestników. Zdaniem ministra zdrowia, take obecnego na dzisiejszej konferencji w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, w wikszoci regionów sytuacja epidemiczna jest opanowana. - Jeszcze trzy województwa w Polsce nie osigny tendencji spadkowej: województwo lskie, ódzkie i maopolskie - stwierdzi. "Transmisji poziomej, czyli tego, e moemy si zarazi gdzie na ulicy, jest ju niewiele. Dziki temu moemy niektóre obostrzenia zdejmowa" - powiedzia ukasz Szumowski. Taka sytuacja, jego zdaniem, nie oznacza jednak koca epidemii. - Ona jest, na pewno ona bdzie si pojawia, bd ogniska. Dlatego potrzebny jest dystans spoeczny, a jeeli nie moemy go zachowywa, to [konieczna jest] maseczka - wskaza minister zdrowia.
Copyright by Parafia Matki Boej Czstochowskiej w Kole (c) 2015 - 2021
Strona stworzona przez F&A MEDIA KOO
Repliki zegarkw zegarki repliki
orologi replica