Parafia Matki Boej
Czstochowskiej w Kole

ul. b. ks. J. Popieuszki 3

62-600 Koo

tel: 518 014 812
e-mail: kancelaria@pmbckolo.pl

Ile osb moe przebywa w naszym kociele?


Jak ogosi w czasie konferencji prasowej premier Mateusz Morawiecki, od 20 kwietnia agodniejsze obostrzenia bd obowizyway w kocioach. W jednym momencie w wityni bdzie moga przebywa jedna osoba na 15 metrów kwadratowych powierzchni.


W naszym kociele pw. Matki Boej Czstochowskiej w Kole moe przebywa jednoczenie 53 osoby, które s zobowizane nosi maseczki (zdejmowane tylko do Komunii w.) i zachowa odstp 2m.

W czwartek 16 kwietnia rzd przedstawi plan znoszenia obostrze dotyczcych walki z koronawirusem. W pierwszym etapie, który si zacznie ju 20 kwietnia, najwiksze zmiany bd obowizywa w handlu i usugach.

 

W sklepach o powierzchni do 100 metrów kwadratowych na jedn osob bd mogli przypada czterej klienci. W sklepach, których powierzchnia jest wiksza ni 100 metrów kwadratowych, wana bdzie powierzchnia obiektu. Jedna osoba bdzie przypada na 15 metrów kwadratowych.

 

Od 20 kwietnia bd te obowizyway zmiany w yciu spoecznym. Przy czym nadal obowizuje nakaz zakrywania ust i nosa oraz zasady dystansu spoecznego. Otwarte bd lasy, bdziemy tez mogli przemieszcza si rekreacyjnie w lasach. Zmiany nie dotycz placów zabaw!

 

Zmiany s równie w zasadach poruszania si. Od 20 kwietnia wyczone z ograniczenia przemieszczania si bez dorosego s osoby powyej 13. roku ycia.
Copyright by Parafia Matki Boej Czstochowskiej w Kole (c) 2015 - 2021
Strona stworzona przez F&A MEDIA KOO
Repliki zegarkw zegarki repliki
orologi replica