Parafia Matki Boej
Czstochowskiej w Kole

ul. b. ks. J. Popieuszki 3

62-600 Koo

tel: 518 014 812
e-mail: kancelaria@pmbckolo.pl

Co ze "wiconk"?


W zwizku z rónymi zaostrzaniami wprowadzonymi przez Rzd RP mog pojawi si pytania co ze "wiconk" w tym roku? Czy tego dnia te bd obowizyway przepisy? Czy mona przyj do ksidza eby powici pokarmy? Jeli nie bdzie wit Wielkanocnych? Opowiadamy na te dylematy.


Wedug zarzdzenia Ksidza Biskupa Wocawskiego Wiesawa Meringa powicenia przez kapanów pokarmów na stó wielkanocny nie ma. W Dekrecie o obchodach wit Wielkanocnych w stanie epidemii z dn. 28 marca 2020 roku (L.dz. 382/2020) czytamy:

 

„W parafiach nie naley organizowa powicenia pokarmów na stó wielkanocny (ani w kociele, ani poza kocioem). W tym roku tzw. „wiconka” ma mie charakter liturgii domowej. Przed niadaniem niedzielnym bogosawiestwo wypowiada ojciec, matka lub inna dorosa wierzca osoba, korzystajc z modlitwy, która zostanie podana, albo w zwyky sposób, odmawiajc modlitw przed jedzeniem. Nie uywa si wody wiconej.”

 

Z tej racji zosta przygotowany obrzd modlitwy w domu. Publikujemy jego tre:

 

 

 

BOGOSAWIESTWO STOU PRZED UROCZYSTYM POSIKIEM

W NIEDZIEL ZMARTWYCHWSTANIA PASKIEGO

 

(„Obrzdy bogosawiestw dostosowane do zwyczajów diecezji polskich”, t. 2, Katowice 2001, nr. 1347-1350)

 

 

 

Ojciec rodziny lub przewodniczcy zapala wiec umieszczon na stole i mówi:

Chrystus zmartwychwsta. Alleluja.

 

Wszyscy odpowiadaj:

Prawdziwie zmartwychwsta. Alleluja.

 

 

Nastpnie kto z uczestników odczytuje tekst Pisma witego.

 

1 Tes 5, 16-18: Zawsze si radujcie. 

Bracia i siostry, posuchajcie sów witego Pawa Apostoa do Tesaloniczan.

Zawsze si radujcie, nieustannie si módlcie. W Kadym pooeniu dzikujcie, taka jest bowiem wola Boa w Jezusie Chrystusie wzgldem was.

 

Albo:

 

Mt 6, 31 ab.32b-33: Nie troszczcie si zbytnio i nie mówcie: co bdziemy je?

Bracia i siostry, posuchajmy sów Ewangelii wedug witego Mateusza.

Jezus powiedzia do swoich uczniów: „Nie troszczcie si zbytnio i nie mówicie: co bdziemy  je? co bdziemy pi? Przecie Ojciec wasz niebieski wie, e tego wszystkiego potrzebujecie. Starajcie si naprzód o królestwo Boga i o Jego sprawiedliwo, a to wszystko bdzie wam dodane”.

 

Po odczytaniu tekstu przewodniczcy mówi:

 

Módlmy si.

Z radoci wysawiamy Ciebie, Panie Jezu Chryste, który po swoim zmartwychwstaniu ukazae si uczniom przy amaniu chleba. Bd z nami, kiedy z wdzicznoci spoywa bdziemy te dary, i jak dzisiaj w braciach przyjmujemy Ciebie w gocin, przyjmij nas jako biesiadników w Twoim królestwie. Który yjesz i królujesz na wieki wieków.

 

Wszyscy: Amen.

 

Po posiku ojciec rodziny lub przewodniczcy mówi:

Uczniowie poznali Pana. Alleluja

 

Wszyscy: Przy amaniu chleba. Alleluja.

 

Módlmy si:

Boe, ródo ycia, napenij nasze serca paschaln radoci i podobnie jak dae nam pokarm pochodzcy z ziemi, spraw, aby zawsze trwao w nas nowe ycie, które wysuy nam Chrystus przez swoj mier i zmartwychwstanie i w swoim miosierdziu nam go udzieli. Który yje i króluje na wieki wieków.

 

Wszyscy: Amen.

 
Copyright by Parafia Matki Boej Czstochowskiej w Kole (c) 2015 - 2021
Strona stworzona przez F&A MEDIA KOO
Repliki zegarkw zegarki repliki
orologi replica