Parafia Matki Boej
Czstochowskiej w Kole

ul. b. ks. J. Popieuszki 3

62-600 Koo

tel: 518 014 812
e-mail: kancelaria@pmbckolo.pl

15. rocznica mierci w. Jana Pawa II


w. Jan Pawe II jest nazywany patronem rodzin, dlatego o godz. 20:30 w obecnoci wszystkich domowników, w cznoci z caymi rodzinami, kapanami, odmówimy róaniec uczestniczc w transmisji z naszego kocioa. 


2 kwietnia, to dla caego wiata pamitny dzie mierci Wielkiego Rodaka w. Jana Pawa II papiea. Przeywamy ju 15 rocznic jego mierci. Jest to dla nas bolesne, e nie moemy uczci okrgej rocznicy we wspólnocie fizycznej caego miasta Koa, ale nic straconego. w. Jan Pawe II jest nazywany patronem rodzin, dlatego o godz. 20:30 w obecnoci wszystkich domowników, w cznoci z caymi rodzinami, kapanami, odmówmy róaniec uczestniczc w transmisji z naszego kocioa. Warto doda, e w. Jan Pawe II bdzie obecny w sposób szczególny, poniewa bdzie obecny fizycznie w naszym kociele w postaci relikwialnej.

 

 

LINK PONIEJ:

https://www.youtube.com/channel/UC885e3_zCsZkcQEJvTuV4-Q

 

 

 


Ojciec wity Franciszek podczas Mszy w. kanonizacyjnej okreli w. Jana Pawa II mianem „papiea rodziny”. Pontyfikat Papiea Polaka by wielk promocj rodziny i obron fundamentalnych wartoci dotyczcych ludzkiej cielesnoci, pciowoci, seksualnoci, godnoci narzeczestwa, sakramentalnego maestwa i rodziny otwartej na ycie. W „Licie do rodzin” napisa:  „Poród tych wielu dróg rodzina jest drog pierwsz i z wielu wzgldów najwaniejsz. (…) A jeli (…) czowiekowi brakuje rodziny, to jest to zawsze wyom i brak nad wyraz niepokojcy i bolesny, który potem ciy na caym yciu. Tak wic Koció ogarnia sw macierzysk trosk wszystkich, którzy znajduj si w takich sytuacjach, poniewa dobrze wie, e rodzina spenia funkcj podstawow” (List do rodzin, nr 2).

 

Na polskiej ziemi, w Kaliszu w 1997 roku, w. Jan Pawe II powiedzia: „ani na chwil nie zapominajcie o tym, jak wielk wartoci jest rodzina. Dziki sakramentalnej obecnoci Chrystusa, dziki dobrowolnie zoonej przysidze, w której maonkowie oddaj si sobie wzajemnie, rodzina jest wspólnot wit”. W Nowym Targu w 1979 roku modli si, aby maonkowie byli otwarci na dar potomstwa, aby rodzina polska bya wierna witemu prawu ycia. Niczego ze swej aktualnoci nie straciy, a by moe dzisiaj znacz jeszcze wicej sowa, które pady w 1987 roku w Szczecinie: „Modlimy si gorco (…) by rodzina bya silna Bogiem, a kraj by silny rodzin, zdrow fizycznie i moralnie. Podstaw trwaoci rodziny jest pogbiana i odnawiana w Kociele (…) w jego sakramentach, wiadomo znaczenia chrzecijaskiego maestwa, wiadomo, której owocem jest trwanie, a do mierci”.

 

Przez wstawiennictwo w. Jana Pawa II – papiea rodziny – modlimy si wspólnie za wszystkie rodziny, aby silne Bogiem staway si prawdziwymi domowymi Kocioami, gdzie przekazuje si i pielgnuje wiar.
Copyright by Parafia Matki Boej Czstochowskiej w Kole (c) 2015 - 2021
Strona stworzona przez F&A MEDIA KOO
Repliki zegarkw zegarki repliki
orologi replica