Parafia Matki Boej
Czstochowskiej w Kole

ul. b. ks. J. Popieuszki 3

62-600 Koo

tel: 518 014 812
e-mail: kancelaria@pmbckolo.pl

Liczba osb w kociele ograniczona do 5 osb


Zgodnie z wprowadzonymi zaostrzeniami Rzdu Rzeczpospolitej Polskiej liczba osób w kociele nie moe przekracza 5 osób, dlatego na czas Mszy w. nasz koció jest zamknity. 

 

Godziny otwarcia kocioa: 8:30 – 17:00


Msza wita

W najbliszych dniach uczestniczmy we Mszy w. poprzez transmisj. Zachcamy do przyjcia Komunii w. duchowo.

We Mszy w. w kociele moe uczestniczy ofiarodawca intencji lub kto z rodziny. Wówczas prosimy o wejcie od zakrystii (ul. Miodowa). Przychodzimy jednak nie wczeniej i nie póniej ni 15 minut wczeniej. Jest to wane ze wzgldów organizacyjnych. Oczywicie liczba nie moe przekroczy 5 osób.

Masz pytanie? Zadzwo: tel: 518 014 812

 

 

Spowied

W tym czasie jest nadal moliwo spowiedzi. Naley si jednak umówi telefonicznie – wyrazi tak ch. Tego sakramentu udzielimy wówczas w kaplicy pod kocioem (wejcie od zakrystii), po wczeniejszym umówieniu.

W jaki sposób si umówi telefonicznie?

Zadzwo, nagraj si na sekretark lub napisz SMSa. tel: 518 014 812

 

 

Kancelaria

Sprawy kancelaryjne zaatwimy przez telefon. Jeli zajdzie taka konieczno, wówczas umówimy si na spotkanie. tel: 518 014 812

 

 

Adoracja Najwitszego Sakramentu

Najwitszy Sakrament jest wystawiony po Mszy w. porannej, a do godz. 17:00. Koció w tym czasie jest cay czas otwarty. Zamykany bdzie ze wzgldów organizacyjnych na czas trwania Mszy w.

 

 

Pogrzeb

Ograniczenie liczby uczestników zgromadzenia do 5 osób obowizuje równie podczas liturgii pogrzebowej, zarówno w kociele, jak i na cmentarzu. W liczbie tej nie mieci si celebrans, ministrant czy pracownicy firmy pogrzebowej.

Msza pogrzebowa ma by celebrowana w dniu pogrzebu rano w kociele parafialnym (lub za zgod rodziny w innym uzgodnionym czasie), jedynie w obecnoci rodziny (maksymalnie do 5 osób), bez trumny z ciaem i bez urny z prochami zmarego.

Naley uywa wycznie trzeciej formy pogrzebu, czyli stacji przy grobie, bez konduktu i bez wchodzenia do kaplicy cmentarnej.

tel: 518 014 812

 

 

 

Wszystkich zachcamy do gbokiego przeycia ostatnich tygodni Wielkiego Postu, do gorliwej modlitwy, a zwaszcza do ofiarowania cierpienia fizycznego i duchowego w intencji zatrzymania epidemii i odnowy duchowej spoeczestwa.

 

 

 

 

Nr konta Parafii:
62 8543 0000 2005 4507 4105 0001
Copyright by Parafia Matki Boej Czstochowskiej w Kole (c) 2015 - 2021
Strona stworzona przez F&A MEDIA KOO
Repliki zegarkw zegarki repliki
orologi replica