Parafia Matki Boej
Czstochowskiej w Kole

ul. b. ks. J. Popieuszki 3

62-600 Koo

tel: 518 014 812
e-mail: kancelaria@pmbckolo.pl

Modlitwa o uchronienie przed wiatow epidemi


Zapraszamy dzi (11 marca) do naszego kocioa na godzin 19:00, aby prosi Jezusa Eucharystycznego o pokój i uchronienie od epidemii koronawirusa.


Ksidz Biskup Ordynariusz ponawia apel o gorliw modlitw w obliczu rozprzestrzeniania si koronawirusa. Naladujc prastary polski zwyczaj, zaleca odpiewanie po kadej Mszy witej we wszystkich kocioach i kaplicach caej Diecezji Wocawskiej Suplikacji „wity Boe, wity Mocny...”, jak równie umieszczenie specjalnych wezwa w modlitwie powszechnej podczas kadej Mszy witej, a take podjcie innych inicjatyw modlitewnych w intencji uchronienia od epidemii. Zachca równie do podjcia modlitwy w intencji chorych, suby zdrowia oraz tych wszystkich, którzy d do zatrzymania rozprzestrzeniania si koronawirusa.

 

 

 

 

Komunikat Kurii Diecezjalnej Wocawskiej z dn. 11.03.2020r.


 
W zwizku z sytuacj epidemiologiczn w kraju, biorc pod uwag zarzdzenia wadz pastwowych, a zwaszcza decyzj Ministra Edukacji Narodowej o zawieszeniu zaj dydaktyczno-naukowych we wszystkich placówkach owiatowych na terenie kraju, oraz uwzgldniajc zalecenia Gównego Inspektora Sanitarnego rekomendujcego odwoanie wszystkich imprez masowych, biskup wocawski Wiesaw Mering, po nadzwyczajnych obradach Rady Biskupiej poszerzonej o obecno Dyrektora Wydziau Katechetycznego Kurii Diecezjalnej Wocawskiej, w dniu 11 marca br. podj nastpujce decyzje:
 
 

  1. odwoana zostaje tegoroczna pielgrzymka maturzystów Diecezji Wocawskiej planowana na 24 i 25 marca. W dniu 24 marca o godz. 21 na Jasnej Górze delegacja diecezji wemie udzia w modlitwie Apelu Jasnogórskiego (przedstawiciel diecezji poprowadzi take rozwaania), która bdzie ofiarowana w intencji maturzystów. Zachca si tegoroczn modzie maturaln diecezji do duchowej jednoci z modlcymi si na Jasnej Górze;
     
  2. odwoane zostaj tegoroczne obchody wiatowego Dnia Modziey w wymiarze diecezjalnym, planowane na dzie 4 kwietnia w Charupi Maej. Modzie zachca si do wzicia udziau w parafialnych celebracjach Wielkiego Tygodnia.
     
  3. zawieszone zostaj rekolekcje o charakterze szkolnym, na razie na okres dwóch tygodni, a wic na czas zamknicia placówek owiatowych (z moliwoci przeduenia tego zawieszenia, w zalenoci od dalszych decyzji Ministra Edukacji Narodowej). Usilnie zachca si, aby dzieci i modzie wraz z rodzicami uczestniczyli w rekolekcjach parafialnych i przystpili do spowiedzi przygotowujcej do przeycia wit Zmartwychwstania Paskiego.

 
Ksidz Biskup ponawia apel o gorliw modlitw w obliczu rozprzestrzeniania si koronawirusa. Naladujc prastary polski zwyczaj, zaleca odpiewanie po kadej Mszy witej we wszystkich kocioach i kaplicach caej Diecezji Wocawskiej Suplikacji „wity Boe, wity Mocny...”, jak równie umieszczenie specjalnych wezwa w modlitwie powszechnej podczas kadej Mszy witej, a take podjcie innych inicjatyw modlitewnych w intencji uchronienia od epidemii. Zachca równie do podjcia modlitwy w intencji chorych, suby zdrowia oraz tych wszystkich, którzy d do zatrzymania rozprzestrzeniania si koronawirusa.
 

Kuria Diecezjalna na bieco bdzie monitorowaa zalecenia wydawane w zwizku z rozprzestrzenianiem si wirusa i reagowaa odpowiednimi wytycznymi. Apeluje do duszpasterzy o stosowanie si do komunikatu Przewodniczcego KEP oraz do decyzji i zalece wadz pastwowych, w tym Ministra Zdrowia i Gównego Inspektora Sanitarnego.

 

 

 

ks. Artur Niemira, kanclerz Kurii
Copyright by Parafia Matki Boej Czstochowskiej w Kole (c) 2015 - 2021
Strona stworzona przez F&A MEDIA KOO
Repliki zegarkw zegarki repliki
orologi replica