Parafia Matki Boej
Czstochowskiej w Kole

ul. b. ks. J. Popieuszki 3

62-600 Koo

tel: 518 014 812
e-mail: kancelaria@pmbckolo.pl

roda Popielcowa


Dzi roda Popielcowa - dzie, który rozpoczyna w Kociele katolickim okres Wielkiego Postu, czyli czterdziestodniowej pokuty. Ten dzie ma pobudzi katolików do podjcia zdecydowanej drogi osobistej odnowy i nawrócenia.


Tradycyjnemu obrzdowi posypania gów popioem towarzysz w rod Popielcow sowa: "Pamitaj, e jeste prochem i w proch si obrócisz" albo "Nawracajcie si i wierzcie w Ewangeli".

Sam zwyczaj posypywania gów popioem na znak aoby i pokuty znany jest w wielu kulturach i tradycjach. Znajdujemy go zarówno w staroytnym Egipcie i Grecji, jak i u plemion indiaskich oraz oczywicie na kartach Biblii, np. w Ksidze Jonasza czy Joela.

Liturgiczna adaptacja tego zwyczaju pojawia si jednak dopiero w VIII w. Pierwsze wiadectwa o wiceniu popiou pochodz z X w. W nastpnym wieku papie Urban II wprowadzi ten zwyczaj jako obowizujcy w caym Kociele. Z tego te czasu pochodzi zwyczaj, e popió do posypywania gów wiernych pochodzi z palm powiconych w Niedziel Palmow poprzedzajcego roku.

 

W naszej parafii Msze w. tego dnia s sprawowane o godz. 7.00, 9.00, 10.00 (DPS), 16.00, 18.00. Na Mszy w. o godz. 16:00, która jest dedykowana w spoób szczególny dla dzieci bd rozdawane mae sznurki na rk, które maj przypomina o podjtym postanowieniu wielkopostnym. yczymy wytrwaoci i owoców Ducha witego.

 

 

ZDJCIA
Copyright by Parafia Matki Boej Czstochowskiej w Kole (c) 2015 - 2021
Strona stworzona przez F&A MEDIA KOO
Repliki zegarkw zegarki repliki
orologi replica