Parafia Matki Boej
Czstochowskiej w Kole

ul. b. ks. J. Popieuszki 3

62-600 Koo

tel: 518 014 812
e-mail: kancelaria@pmbckolo.pl

Naboestwa w Wielkim Pocie


Wielki Post przygotowuje do przeycia najwaniejszych dla chrzecijan wit wielkanocnych. W tym roku okres Wielkiego Postu rozpoczyna si od 26 lutego, tego dnia bowiem przypada roda Popielcowa. Msze wite tego dnia w naszym kociele o godz.: 7:00, 9:00, 16:00 i 18:00.


Zewntrznym znakiem naszego wejcia na drog pokuty i nawrócenia jest posypanie gowy popioem. W kulturze Izraela ten gest by wyrazem wielkiego smutku, aoby i pokuty. Popió przypomina te, e wszystko, co ziemskie, powstao z prochu ziemi i znów w proch si obróci. Ten rozpad jest skutkiem grzechu. Jednak kapan, posypujc gowy wiernych popioem, czyni nad nimi znak krzya, który oznacza oczyszczenie i zmartwychwstanie. Zatem Wielki Post – czas pokuty, postu, wyrzecze i modlitwy – ma suy naszemu nawróceniu, ma przygotowa nasze serca na owocne przeycie radosnych wit Zmartwychwstania Paskiego.

 

W Popielec obowizuje post cisy, polegajcy na wstrzemiliwoci od pokarmów misnych i spoyciu jednego posiku do syta w cigu dnia. Pozostae posiki naley ograniczy co do iloci. Post obowizuje wszystkich pomidzy 18. a 60. rokiem ycia. Pozostaych wiernych zachcamy take do czynnego wczenia si w ten wielki akt pokutny, na miar ich moliwoci. Przypominam, e wszystkich od 14. roku ycia obowizuje wstrzemiliwo od pokarmów misnych. Przypominam te, e Wielki Post jest tzw. czasem zakazanym dla wesel, zabaw i dyskotek.

 

Nasze duchowe wielkopostne wiczenia wzmocni udzia w naboestwach Drogi krzyowej, które w naszym kociele bdziemy odprawiali w pitki o godz. 9:00 i o godz. 17:30 (z udziaem dzieci), oraz w Gorzkich alach z kazaniem pasyjnym, odprawianych w kad niedziel po Mszy w. o godz. 17:00.

 

Wielki post tradycyjnie powinien trwa 40 dni, jednak w praktyce jest to 46 dni. Obecna interpretacja wskazuje jednak na to, e kada niedziela to wspomnienie Chrystusa. Tym samym rzeczywicie zostaje 40 dni, jeli liczymy 6 dni w tygodniu. Wedle niektórych tradycji Wielki Post moe take zakoczy si w Niedziel Palmow, a kolejne 7 dni to Wielki Tydzie. Liczba „40” ma w historiach biblijnych znaczenie symboliczne:
Copyright by Parafia Matki Boej Czstochowskiej w Kole (c) 2015 - 2021
Strona stworzona przez F&A MEDIA KOO
Repliki zegarkw zegarki repliki
orologi replica