Parafia Matki Boej
Czstochowskiej w Kole

ul. b. ks. J. Popieuszki 3

62-600 Koo

tel: 518 014 812
e-mail: kancelaria@pmbckolo.pl

Konsekwencje nieuczestniczenia w lekcji religii


W zwizku z tym, e podczas wizyty duszpasterskiej spotykamy si z modzie, która nie uczszcza na lekcje religii, pragniemy przypomnie, jakie jest stanowisko Kocioa w tej sprawie.


Wszyscy katolicy uczszczajcy do placówek owiatowych, w których odbywa si nauczanie religii, zobowizani s w sumieniu uczestniczy w tych zajciach. Rodzice dzieci, które nie ukoczyy 18. roku ycia, maj obowizek zapisa swe dzieci na lekcje religii. Zasada ta wynika ze zrozumiaego faktu, i czowiek wierzcy ma nie tylko prawo, ale i obowizek pogbia swoj wiar, temu pogbianiu su szkolne lekcje religii. Warto przypomnie, e zarówno podczas zawierania sakramentalnego zwizku maeskiego, jak i sakramentu chrztu dziecka, rodzice zobowizuj si do tego, by po katolicku, w wierze wychowa potomstwo. Elementem tego wychowania jest zarówno udzia dziecka w szkolnym nauczaniu religii, jak i parafialnej katechezie.

Dnia 28 sierpnia 2013 r. Komisja Wychowania przypomniaa, e „przygotowanie do przyjcia sakramentów witych odbywa si podczas systematycznej katechezy parafialnej oraz w trakcie lekcji religii w szkole.

Osoby, które nie uczszczaj na lekcje religii nie mog zosta w przyszoci rodzicem chrzestnym, ani wiadkiem bierzmowania. Natomiast podczas spowiedzi, nie wyjawiajc tego zaniedbania, otrzymuj rozgrzeszenie witokradczo.
Copyright by Parafia Matki Boej Czstochowskiej w Kole (c) 2015 - 2021
Strona stworzona przez F&A MEDIA KOO
Repliki zegarkw zegarki repliki
orologi replica