Parafia Matki Boej
Czstochowskiej w Kole

ul. b. ks. J. Popieuszki 3

62-600 Koo

tel: 518 014 812
e-mail: kancelaria@pmbckolo.pl

Niedziela witej Rodziny


Pierwsza niedziela po Boym Narodzeniu obchodzona jest w Kociele rzymskokatolickim jako Niedziela witej Rodziny z Nazaretu. Rodziny, które przyjy zaproszenie od Chrystusa na niedzieln uczt Eucharytyczn, stawiaj sobie za wzór wit Rodzin z Nazaretu. Trzymajc si za rce pary maeskie, odnowiy swoje przyrzeczenia maeskie. By to czas szczególnej refleksji nad sakramentem maestwa i rodzin.


Dzieci, które przyszy z rodzicami, ubray Pana Jezusa, lecego w obie - w ciuszki. Chopcy i dziewczynki przyniosy take wszystkie potrzebne rzeczy dla dziecka. Przy tej okazji przypomnielimy sobie o tym, co cieszy nasz Dziecin: nasza obecno przy Nim w czasie Eucharystii, modlitwa, troska o innych i suba radoci. 

Udane maestwa bdce podstaw "rodziny Bogiem silnej" to doskonay przykad dla modych.

 

ZDJCIA
Copyright by Parafia Matki Boej Czstochowskiej w Kole (c) 2015 - 2021
Strona stworzona przez F&A MEDIA KOO
Repliki zegarkw zegarki repliki
orologi replica