Parafia Matki Boej
Czstochowskiej w Kole

ul. b. ks. J. Popieuszki 3

62-600 Koo

tel: 518 014 812
e-mail: kancelaria@pmbckolo.pl

Oblczyny ministrantw 2019


W uroczysto Niepokalanego Poczcia Najwitszej Maryi Panny, w naszej parafii, do grona ministrantów zostao wczonych 2 nowych kandydatów.


Posuga ministranta, jest potrzebna Kocioowi i bardzo przez Koció ceniona. Ministrant, bowiem pomaga kapanowi przy sprawowaniu witych obrzdów, szczególnie podczas Mszy witej, zarówno wtedy, gdy kapan przewodniczy modlitwie Kocioa, jak i wtedy, kiedy wykonuje czynnoci samego Chrystusa, który za jego porednictwem konsekruje chleb i wino na ciao i Krew swoj.

Przysiga ministranta brzmi nastpujco:

Ja, (imi i nazwisko) / dzikujc Chrystusowi Panu / za ask powoania ministranckiego / przyrzekam wite czynnoci ministranta / wypenia pobonie, gorliwie i radonie / na chwa Bo / i dla dobra wspólnoty parafialnej. / wity Dominiku Savio, módl si za nami. / Amen.

Polecamy nowych ministrantów modlitwie parafian, a nowo obóczonym gratulujemy i yczymy wytrwaoci.

 

ZDJCIA
Copyright by Parafia Matki Boej Czstochowskiej w Kole (c) 2015 - 2021
Strona stworzona przez F&A MEDIA KOO
Repliki zegarkw zegarki repliki
orologi replica