Parafia Matki Boej
Czstochowskiej w Kole

ul. b. ks. J. Popieuszki 3

62-600 Koo

tel: 518 014 812
e-mail: kancelaria@pmbckolo.pl

Wieczr ze witymi


W czasie wieczornych spacerów ciekami cmentarzy i melancholijnych wspomnie bliskich zmarych, mia miejsce WIECZÓR ZE WITYMI, organizowany po raz kolejny w Kole.


Na cmentarzu parafialnym przy ul. Poniatowskiego, liczna grupa wiernych zapragna spotka si i pozna z bogosawionymi Mczennikami Eucharystii i jednoci kapaskiej ks. Wincentym Matuszewskim i ks. Józefem Kurzaw. W trakcie tego modlitewnego spotkania przygotowanego przez wspólnot Odnowy w Duchu witym, po koronce do Miosierdzia Boego, wyznaniu wiary i po wezwaniu ordownictwa Wszystkich witych, by czas na wyraenie radoci z perspektywy przyszego przebywania z Jezusem zmartwychwstaym w niebie.

 

Na koniec ks. Przemysaw Kosowski da wiadectwo swojego powoania zwizanego z b. ks. Wincentym i b. ks. Józefem, a take ukaza potrzeb modlitwy za ich wstawiennictwem o gorliwe umiowanie Eucharystii i jedno, zgod w naszej Ojczynie, w naszych rodzinach, miejscach pracy, jak równie midzy osobami duchownymi.

 

Po odpiewaniu Apelu Maryjnego i bogosawiestwie jedna z uczestniczek powiedziaa: „przez ich (Mczenników) zwyke ycie, wiem, e zrozumiej moje problemy rodzinne i bd ordowa za moj rodzin”.

 

Duch wity prowadzi do witoci rónymi drogami, dlatego moe posuy si prostymi ksimi, bezinteresownie oddanymi swoim parafianom, z maej mieciny Osiciny.

 

ZDJCIA
Copyright by Parafia Matki Boej Czstochowskiej w Kole (c) 2015 - 2021
Strona stworzona przez F&A MEDIA KOO
Repliki zegarkw zegarki repliki
orologi replica