Parafia Matki Boej
Czstochowskiej w Kole

ul. b. ks. J. Popieuszki 3

62-600 Koo

tel: 518 014 812
e-mail: kancelaria@pmbckolo.pl

Holyween


Ostatniego dnia pójcia do szkoy przed Uroczystoci Wszystkich witych, dzieci ze Szkoy Podstawowej nr 3 w Kole obchodziy Holyween, jako alternatyw dla satanistycznego Halloween.


Dzieci przebrane na witych, podczas dugiej przerwy, bawiy si przy religijnych piosenkach chwalc Pana Boga.

 

 

Halloween to obrzd pogaski sigajcy czasów staroytnych Celtów, którzy uwaali, e 31 padziernika zmarli nawiedzaj ywych. Druidzi, staroceltyccy kapani praktykujcy spirytyzm, sprawowali wówczas specjalne obrzdy, podczas których m.in. skadano ofiary z ludzi, aby zjedna sobie duchy osób zmarych – ofiary ku czci bóstwa mierci. Wówczas to na wzgórzach palono ogromne ogniska w celu odstraszenia zych duchów.

Termin Halloween jest skrótem dwóch terminów: All Hallow Day (Dzie Wszystkich witych) i All Hallow Evening (Wieczór Wszystkich witych). Halloween ma take konotacje satanistyczne: „Papie Franciszek uwaa, e naley zakaza „za”, jakim jest Halloween. Ojciec wity jest przeraony rosnc liczb opta wród dzieci, które wczeniej bawiy si w Halloween.

Podczas spotkania egzorcystów w Rzymie ks. Aldo Buonaiuto zwróci uwag na fakt, i okoo 31 padziernika co roku setki niewinnych dzieci zostaje optanych przez demony. Na caym wiecie do egzorcystów zgaszaj si rodzice z prob o interwencj. Ks. Buonaiuto, który ma poparcie papiea Franciszka, zauway, e wbrew temu, co sdzi wielu „Halloween nie jest niewinn zabaw, lecz stanowi przedsionek do czego znacznie bardziej niebezpiecznego”. Wyjani, e osoby biorce udzia w Halloween nie musz uczestniczy w zych rytuaach, skada ofiary ze zwierzt, profanowa cmentarze i kra Hostie. Halloween to najlepsza pora do rekrutacji nowych czonków przez róne sekty. To jest po prostu otwarcie si na dziaanie diaba.

Papie chce, by wito duchów i upiorów zastpi bezpiecznym dla dzieci witem Holyween. W tym roku woskie dzieciaki bd przebiera si za witych i uczestniczy w czuwaniach modlitewnych w kocioach w caym kraju. Ojciec wity zachca inne kraje do podobnych dziaa.

 

Przeciwko Halloween w 2009 r. wypowiedzia si Benedykt XVI. Stwierdzi on, e jest to „wito antychrzecijaskie i niebezpieczne”. Halloween „promuje kultur mierci” i „popycha nowe pokolenia w kierunku mentalnoci ezoterycznej magii, atakuje wite i duchowe wartoci przez diabelskie inicjacje za porednictwem obrazów okultystycznych”.

 
Copyright by Parafia Matki Boej Czstochowskiej w Kole (c) 2015 - 2021
Strona stworzona przez F&A MEDIA KOO
Repliki zegarkw zegarki repliki
orologi replica