Parafia Matki Bożej
Częstochowskiej w Kole

ul. bł. ks. J. Popiełuszki 3

62-600 Koło

tel: 518 014 812
e-mail: kancelaria@pmbckolo.pl

Różaniec misyjny


Dnia 17 października 2019r. Siostry Orionistki przygotowały rozważania różańcowe o tematyce misyjnej Kościoła. Ich wyjątkowość potęgował fakt, że czytała je s. Bożena, która była misjonarką. Rozważania stały się więc swoistym świadectwem posługi dla Kościoła powszechnego, jak również (czego gorąco pragniemy) zalążkiem powołań na misje. 


Dziękujemy Siostrom Orionistkom: s. Anuncjacie, s. Cyryli i s. Bożenie, a także wszystkim, którzy wspomagają Duszpasterzy w głoszeniu Dobrej Nowiny w naszej Parafii.

W 2019 roku mija 100 lat od ogłoszenia listu apostolskiego Maximum Illud papieża Benedykta XV, poprzez który Ojciec Święty pragnął na nowo rozbudzić w całym Kościele świadomość obowiązku misyjnego głoszenia Ewangelii. Aby uczcić tę rocznicę, a zarazem pobudzić Kościół, by z nową energią podejmował dzieło misyjnej i odpowiedzialność za misje w świecie, Papież Franciszek ogłosił październik 2019 roku Nadzwyczajnym Miesiącem Misyjnym.

Mottem Nadzwyczajnego Miesiąca Misyjnego są słowa: 

„Ochrzczeni i posłani: Kościół Chrystusa z misją w świecie”.

 

Jego obchody mają pomóc przede wszystkim w ponownym odkryciu wiary darmo otrzymanej jako dar w sakramencie Chrztu św. i płynącego z stąd wezwania do dzielenia się tym darem, ponieważ w chrzcie zawarte jest posłanie wyrażone przez Jezusa w nakazie paschalnym: jak Mnie posłał Ojciec, tak i ja was posyłam pełnych Ducha Świętego dla pojednania świata (Orędzie a Światowy Dzień Misyjny 2019)

 

Rozbudzanie świadomości misji ad gentes i kształtowanie za nią odpowiedzialności wino dokonywać się zarówno w wymiarze osobistym, jak i poprzez przekształcanie wspólnot Kościoła w rzeczywistości misyjne i ewangelizacyjne.

 

Zdjęcia

 
Copyright by Parafia Matki Bożej Częstochowskiej w Kole (c) 2015 - 2021
Strona stworzona przez F&A MEDIA KOŁO
Repliki zegarków zegarki repliki
orologi replica