Parafia Matki Bożej
Częstochowskiej w Kole

ul. bł. ks. J. Popiełuszki 3

62-600 Koło

tel: 518 014 812
e-mail: kancelaria@pmbckolo.pl

Spotkanie duszpastersko-katechetyczne z katechetami


Katecheci uczący lekcji religii na terenie naszej parafii uczestniczyli w spotkaniu katechetyczno-duszpasterskim z Księdzem Proboszczem kan. Władysławem Waszakiem, aby ustalić szczegóły organizacji duszpasterstwa dzieci i młodzieży.


Ks. Proboszcz, mając na uwadze dobro powierzonej mu owczarni parafialnej zwołał tym razem spotkanie na początku roku szkolnego (17 września 2019r.) celem koordynacji działań pastoralnych i omówienie palących potrzeb i problemów. Warto przypomnieć, że za organizację nauczania religii w szkołach na terenie parafii odpowiedzialny jest ksiądz proboszcz, który podejmuje ścisłe współdziałanie z katechetami, rodzicami i szkołą. Katecheci pracujący w danej parafii stanowią zespół, który winien odbywać regularne spotkania i ściśle współpracować z miejscowym księdzem proboszczem w organizowaniu i prowadzeniu katechezy. Zaplanowana przez zespół i zaaprobowana przez księdza proboszcza posługa katechetyczna w danym roku szkolnym powinna być przez wszystkich katechetów ściśle realizowana. Na forum zewnętrznym, a zwłaszcza na terenie tej samej szkoły wszyscy katecheci powinni wypowiadać się w jednym duchu i realizować „jedną linię” w dziedzinie katechizacji. Dziękujemy wszystkim katechetom za ich ofiarną posługę w dziele ewangelizacji młodych pokoleń.

 

 

 

Zdjęcia
Copyright by Parafia Matki Bożej Częstochowskiej w Kole (c) 2015 - 2021
Strona stworzona przez F&A MEDIA KOŁO
Repliki zegarków zegarki repliki
orologi replica