Parafia Matki Boej
Czstochowskiej w Kole

ul. b. ks. J. Popieuszki 3

62-600 Koo

tel: 518 014 812
e-mail: kancelaria@pmbckolo.pl

Nauki przedmaeskie


W sobot 21 wrzenia, po Mszy w. o godz. 18:00, rozpocznie si cykl katechez przedmaeskich w naszej parafii. 


 

Zapraszamy na te spotkania narzeczonych, pary zakochanych i singli, którzy zamierzaj w przyszoci zawrze maestwo. Na zakoczenie cyklu katechetycznego otrzymuje si ogólnopolskie zawiadczenie niezbdne do zawarcia lubu konkordatowego (kocielny + cywilny). Prosimy o przekazanie informacji znajomym.

Nauki przedmaeskie wane s bezterminowo. Jeli zajdzie konieczno przedstawienia tych dokumentów w innej parafii, zachowajcie oryginay dla siebie.

Kurs przedmaeski to okazja do lepszego poznania siebie nawzajem, ostatecznego porozumienia w wielu kwestiach wspólnego ycia i poruszenia wanych tematów, o których warto jeszcze przed lubem porozmawia.

 

Sobota - 21 wrzenia, po Mszy w. o godz. 18:00

 

 

ZAWIADCZENIE O NAUKACH PRZDMAESKICH ROBIONYCH ONLINE

JEST NIEWANE I NIEWYSTARCZAJCE DO ZAWARCIA SAKRAMENTU MAESTWA
Copyright by Parafia Matki Boej Czstochowskiej w Kole (c) 2015 - 2021
Strona stworzona przez F&A MEDIA KOO
Repliki zegarkw zegarki repliki
orologi replica