Parafia Matki Boej
Czstochowskiej w Kole

ul. b. ks. J. Popieuszki 3

62-600 Koo

tel: 518 014 812
e-mail: kancelaria@pmbckolo.pl

Dekanalny dzie skupienia dla ministrantw i ich rodzin


Ministrant jest powoany do szczególnej suby w Kociele podczas sprawowania liturgii i rónych naboestw. Z tego te wzgldu nieocenione s dni skupienia przeprowadzane w czasie staej formacji modych serc, kochajcych posug Liturgicznej Suby Otarza.


Dnia 7 wrzenia w parafii Matki Boej Czstochowskiej w Kole odby si dekanalny dzie skupienia dla ministrantów i ich rodzin pod hasem: „W mocy Boego Ducha”. Dziki zaangaowaniu ksiy z dekanatu przybyli chopcy i ich rodziny z parafii dziekaskiej (MB Czstochowskiej w Kole), w. Bogumia w Kole i w. Jakuba Ap. z Wrzcej Wielkiej. Po powitaniu i modlitwie konferencj o motywacji wygosi psycholog p. dr Marcin Wasiak, który prowadzi gabinet psychologiczny i specjalizuje si w terapii systemowej rodzin, maestw, par, a take zajmuje si m.in. dziemi sprawiajcymi problemy wychowawcze (agresja, brak wspópracy), osobami w kryzysie. Ukaza on jak bardzo zoony jest problem stworzenia waciwej motywacji w yciu czowieka i jej czynniki etiologiczne. Poda take yciowe, praktyczne wskazówki dla rodziców i ministrantów dotyczce wykrzesania w sobie koniecznych stymulatorów. Kolejnym punktem programu bya konferencja liturgiczna dekanalnego duszpasterza ministrantów ks. Przemysawa Kosowskiego o sakramencie spowiedzi. Po poczstunku i moliwoci indywidualnej rozmowy z psychologiem rozpoczto przygotowania do Mszy w. – manewry liturgiczne. Eucharystia bya sprawowana z formularza mszalnego o powoania kapaskie, a w intencji akcji modlitewnej „Polska pod Krzyem”, która bdzie miaa miejsce 14 wrzenia w pobliskim Kruszynie, na któr wybiera si liczna wspólnota wiernych. Dzikujemy inicjatorowi spotkania Ksidzu Dziekanowi Wadysawowi Waszakowi, za wsparcie materialne i duchowe.

 

ZDJCIA
Copyright by Parafia Matki Boej Czstochowskiej w Kole (c) 2015 - 2021
Strona stworzona przez F&A MEDIA KOO
Repliki zegarkw zegarki repliki
orologi replica