Parafia Matki Boej
Czstochowskiej w Kole

ul. b. ks. J. Popieuszki 3

62-600 Koo

tel: 518 014 812
e-mail: kancelaria@pmbckolo.pl

Pielgrzymka do Kalisza


Tysice pielgrzymów z caej Polski przybyo w czwartek wieczorem (5 wrzenia) w ramach Ogólnopolskiej Pielgrzymki Rodziny Radia Maryja do Narodowego Sanktuarium w. Józefa w Kaliszu, aby modli si w intencji ycia pocztego i rodzin. Temat wrzeniowego spotkania brzmia: „Kady dom, kada rodzina moe liczy na pomoc w. Józefa – zapro go pod swój dach”.


Dziki zaangaowaniu p. Krystyny Kozielskiej i z naszej wspólnoty parafialnej wyruszya pielgrzymka autokarowa. Opiekunami duchowymi byli w drodze ks. dr Piotr Pawlak i ks. Przemysaw Kosowski, którzy wraz z kl. Aleksandrem Szurgotem animowali modlitwy i piewy. 

Mszy w. przewodniczy bp Wiesaw migiel, biskup toruski, w ramach Konferencji Episkopatu Polski przewodniczcy Rady ds. Rodziny, przewodniczcy Zespou Biskupów ds. Duszpasterskiej Troski o Radio Maryja, przewodniczcy Komitetu ds. Dialogu z Niewierzcymi, czonek Komisji Duszpasterstwa. Wraz z nim modlili si: biskup kaliski Edward Janiak, biskup pomocniczy diecezji kaliskiej ukasz Buzun, bp senior Stanisaw Napieraa, dyrektor Radia Maryja o. Tadeusz Rydzyk, kilkudziesiciu kapanów oraz licznie zgromadzeni pielgrzymi z caej Polski.

W homilii bp Wiesaw migiel odwoujc si do Ewangelii stwierdzi, e wzorem Szymona Piotra kady czowiek potrzebuje umocnienia. – Jezus nie pozostaje obojtny wobec naszych problemów i dzi wypowiada te same sowa, które skierowa do Piotra: „Nie bój si! Nie bójcie si!” Strach i zniechcenie to powane przeszkody w ewangelizacji – powiedzia celebrans.

Apelowa do modych, aby nie bali si i za gosem powoania do maestwa, kapastwa i ycia konsekrowanego. – Realizacja kadego z tych powoa dzi wymaga odwagi, ale te wyznacza drog do szczcia – zaznaczy kaznodzieja.

Zachca zakochanych do zawierania sakramentalnych zwizków maeskich. – Nie bójcie si to sowa skierowane do zakochanych mczyzn i kobiet, którzy boj si sakramentu maestwa. Boj si podj decyzj na cae ycie. Nie bójcie si, bo jeli zaprosicie Boga do waszego maestwa, to On wam pomoe – podkrela ordynariusz diecezji toruskiej.

Akcentowa, e sowa „nie bójcie si” Jezus kieruje take do maestw bojcych si przyj poczte ycie. – Nie bójcie si, poniewa dziecko to nie problem i ciar, to dar i szczcie. Odpowiedzialno zawsze wymaga powicenia, ale te daje poczucie dobrze wypenionego ycia – stwierdzi duchowny.

Wskazywa, e sowa „nie bójcie si” odnosz si do rodzin adopcyjnych. – To przepikne wiadectwo mioci, którego tak bardzo potrzebuje wspóczesny wiat. Modlimy si dzi, aby w. Józef, opiekun Jezusa, by dla takich rodzin umocnieniem i pomoc. Obowizkiem silnych i zdrowych jest wspiera sabych i bezbronnych – mówi hierarcha.

Zachca wiernych, aby dawali wiadectwo, e rodziny silne Bogiem s szczliwe, bezpieczne i pene mioci. – Nie bójcie si odwanie gosi prawd o maestwie i rodzinie, e maestwo to zwizek kobiety i mczyzny, a ycie naley chroni od poczcia do naturalnej mierci. Niekiedy potrzeba mocnego gosu sprzeciwu, ewangelicznego upomnienia, a nawet duchowej walki, jednak najskuteczniejsza strategia ewangelizacyjna to wiadectwo. Broni maestwa i rodziny to ukazywa wiatu pikno ycia rodzinnego. Broni ycia to pokazywa, e kade dziecko to dar i szczcie – stwierdzi biskup toruski.

 

ZDJCIA 
Copyright by Parafia Matki Boej Czstochowskiej w Kole (c) 2015 - 2021
Strona stworzona przez F&A MEDIA KOO
Repliki zegarkw zegarki repliki
orologi replica