Parafia Matki Bożej
Częstochowskiej w Kole

ul. bł. ks. J. Popiełuszki 3

62-600 Koło

tel: 518 014 812
e-mail: kancelaria@pmbckolo.pl

Montaż dzwonu


W godzinach południowych mogliśmy dziś usłyszeć dźwięk nowego dzwonu Matki Bożej Częstochowskiej.


 

Na Anioł Pański biją dzwony:
Niech będzie Maria pozdrowiona,
Niech będzie Chrystus pochwalony…

Na Anioł Pański biją dzwony,
W niebiosach kędyś głos ich kona…

K. Przerwa-Tetmajer

 

Mimo ciężaru ponad 200kg został wciągnięty przez odpowiedni sprzęt na dach kościoła. Po podłącznieniu elektryki i odpowiedniego oprogramowania, dzieło sztoki ludwisarskiej, jest gotowe do pełnienia swojej funkcji. Wraz z głosem dzwonu Matki Bożej Częstochowskiej, od 20 sierpnia, będziemy modlić się słowami Anioł Pański każdego dnia o godz. 12:00. Dzwon będzie również używany podczas pogrzebów sprawowanych w naszym kościele, przy wyprowadzaniu zmarłych.

Bogu niech będą dzięki za wszystkich fundatorów tego dzieła!

 

Zdjęcia

 

 

 

Anioł Pański to jedna z najpopularniejszych modlitw na cześć Najświętszej Maryi Panny. Gdy rano, w południe i wieczór odezwie się dzwon, chrześcijanie pobożnie odmawiają to krótkie, a tak pełne treści pozdrowienie Przeczystej Dziewicy. 

 

Temat ten nieraz nęcił malarzy i poetów. Wspomnę wyżej przytoczony znany wiersz Kazimierza Tetmajera lub Hymn na Zwiastowanie Mickiewicza czy sławny obraz francuskiego mistrza Françoisa Milleta L’Angelus: na jesiennym kartoflisku wiejski chłopak i dziewczyna porzucili motyki i złożywszy pobożnie ręce, odmawiają Anioł Pański.

 

Modlitwa Anioła Pański składa się z trzech Zdrowaś Maryjo poprzedzielanych wersetami wyjętymi z Ewangelii św. Łukasza, a odtwarzającymi w skrócie przedziwną scenę Zwiastowania. Tajemnica Wcielenia ogłoszona jest dostojnymi słowami św. Jana, po czym następuje werset: Módl się za nami, Święta Boża Rodzicielko, ze swym responsorium: Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych i modlitwa końcowa: Łaskę Twoją prosimy Cię, Panie…

 

W dzisiejszej formie Anioł Pański nie powstał później niż w XVI w. Uczeni liturgiści widzą jego początek w średniowiecznym zwyczaju ignitegium – odgłosem dzwonu wzywano co wieczór mieszkańców wsi i miast do gaszenia ognia z obawy przed pożarem, który bywał w owych czasach klęską żywiołową.

 

Papież Jan XXII bullą z dnia 7 maja 1327 roku zarządził odmawianie na głos wieczornego dzwonu trzech Zdrowaś Maryjo. Kto i kiedy dodał wersety o Zwiastowaniu wtrącone między Pozdrowienia Anielskie – nie wiadomo. Znajdujemy je po raz pierwszy w Officium de Beata za czasów papieża św. Piusa V, w roku 1572.

 

Z czasem rozszerzono dzwonienie na Anioł Pański na rano, a wreszcie i na południe, jakby dla uświęcenia trzech głównych chwil dnia oraz dla oderwania naszych myśli od prac i ziemskich zajęć, a wzniesienia ich ku Bogu. Pod koniec XVI i w początkach XVII wieku prawie w całej Europie dzwoniono na Anioł Pański już trzy razy dziennie. Pięknie mówi o tym statut z Evreux (Francja) z 1576 roku:

Niechaj o wschodzie słońca, w południe i o zachodzie dzwon oznajmia wiernym, jaką by pracą zajęci nie byli, żeby zwrócili się do Boga, prosząc Go o miłosierną pomoc i opiekę.

 

 

Benedykt XIV pouczał, że we wszystkie niedziele roku powinno się odmawiać Anioł Pański stojąc, a w czasie wielkanocnym należy Anioł Pański zastąpić przez Regina caeli (pol. Wesel się Królowo miła...), odmawiane zawsze w postawie stojącej. Kto zaś nie umie Regina caeli, może zamiast tego odmówić Anioł Pański.

 

Czyż może być coś bardziej poetycznego niż te girlandy dźwięków rzucane trzy razy dziennie od wieży do wieży kościelnej, a niosące ku ludziom, jak niebiańscy posłańcy, wieść o największym cudzie miłości Bożej: że Słowo ciałem się stało w cichym nazaretańskim domu i zamieszkało między nami?

 

Śliczny jest również nasz polski zwyczaj bicia w dzwony podczas pogrzebów. I tak jak Anioł Pański odmawiany przy dźwięku rozkołysanych dzwonów uświęcił świt i zmierzch każdego z naszych dni, jak witał zaranie naszego życia, tak niech nas ukołysze do ostatniego snu swą Bożą melodią.

 

Zakończmy kilkoma strofami wiersza, w których maluje się błogie ukojenie, jakie religia i przyroda przynoszą skołatanemu sercu człowieka:

Dzwon wieczorny w ciszy uroczystej
Czystym dźwiękiem powietrze rozbija…
Jak westchnienie drży w przestrzeni szklistej:
Zdrowaś Maryja!

Srebrne skrzydła ponad gwarem świata
Biały Anioł pokoju rozwija…
Z łona kwiatów woń cicha ulata:
Zdrowaś Maryja!

Jasny strumień po zielonej łące
Skrzącą wstęgę wśród krzewów przewija…
Fale mdleją w zacieniu, szemrzące:
Zdrowaś Maryja!

A mnie uśmiech nieznanej błogości
Łzę tęsknoty z źrenicy wypija…
I pierś szepce w niezmiernej wdzięczności:
Zdrowaś Maryja!


 

 

TEKST MODLITWY ANIOŁ PAŃSKI

 

Anioł Pański zwiastował Pannie Maryi.
I poczęła z Ducha Świętego.
 

Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen 

Oto ja służebnica Pańska. 
Niech mi się stanie według słowa Twego.
 

Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen 

A Słowo ciałem się stało.
I zamieszkało między nami.
 

Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen 


Módl się za nami, Święta Boża Rodzicielko.
Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

Módlmy się:
Prosimy Cię, Panie, wlej w nasze serca swoją łaskę, abyśmy, poznawszy za Zwiastowaniem Anielskim wcielenie Chrystusa Syna Twojego, przez Jego mękę i krzyż zostali doprowadzeni do chwały zmartwychwstania. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen. 


Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu. 
Jak była na początku, teraz i  zawsze, i  na wieki wieków. Amen. 

Wieczny odpoczynek racz zmarłym dać Panie. 
A światłość wiekuista niechaj im świeci. 
Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. 
Amen. 
Copyright by Parafia Matki Bożej Częstochowskiej w Kole (c) 2015 - 2021
Strona stworzona przez F&A MEDIA KOŁO
Repliki zegarków zegarki repliki
orologi replica