Parafia Matki Boej
Czstochowskiej w Kole

ul. b. ks. J. Popieuszki 3

62-600 Koo

tel: 518 014 812
e-mail: kancelaria@pmbckolo.pl

Remonty


Zgodnie z wczeniejszymi zapowiedziami rozpoczynaj si remonty w naszej wityni parafialnej. Po rozstawieniu rusztowa firma rozpocznie oczyszczanie i malowanie cian.


Zanim jednak zobaczymy pierwsze lady farb konieczne jest usunicie zabrudze, w tym kurzu, który zalega ciany i sufit. Od pierwszego malowania kocioa mino ju troch lat. W tym czasie w wityni wykonywano wiele prac, co spowodowao, e zabrudzenia s znaczne. Powierzchnia kocioa jest bardzo dua, std praca nie jest atwa. Dodatkowo dochodzi praca na wysokoci. Planowane s równie inne dziea, jednak przystpienie do ich realizacji zaley od funduszy, które zostan przekazane na ten cel.

Bóg zapa wszystkim naszym Siostrom i Braciom za wczanie si w to pikne dzieo, za ofiary skadane na tac, wpacane na parafialne konto, a take przekazywane w kancelarii.
Copyright by Parafia Matki Boej Czstochowskiej w Kole (c) 2015 - 2021
Strona stworzona przez F&A MEDIA KOO
Repliki zegarkw zegarki repliki
orologi replica