Parafia Matki Boej
Czstochowskiej w Kole

ul. b. ks. J. Popieuszki 3

62-600 Koo

tel: 518 014 812
e-mail: kancelaria@pmbckolo.pl

Pierwszy dzwon w parafii


Do niedzieli wcznie mona przyjrze si z bliska nowemu dzieu sztuki ludwisarskiej, dla naszej parafii, jakim jest dzwon Matki Boej Czstochowskiej.


Prawdopodobnie zabrzmi on w uroczysto odpustow - 26 sierpnia. Warto wspomnie, e dzwony maj bogat symbolik. Upatruje si w nich rodzaj sumienia przypominajcego na co dzie, a zwaszcza w dzie Paski, o koniecznoci refleksji nad sensem ycia. Przyczyniaj si równie do stworzenia witecznego nastroju, a przede wszystkim wzywaj ludzi do wielbienia Boga. Osoby pragnce usysze „gos naszego kocioa”, a take chcce doczy do listy fundatorów, mog to uczyni w kancelarii parafialnej.

 

Dzwon w tradycji i kulturze chrzecijaskiej zawsze by wyjtkowym instrumentem. Jego gos, rozchodzcy si na wszystkie strony wiata, wzywa ludzi do wielbienia Boga, sygnalizuje obecno sacrum. Jednoczenie uwaano, e peni wan rol egzorcyzmu przeciw wpywom zych mocy, nawanic, burz i innych klsk ywioowych. 

Dzwon naley do tych nielicznych wytworów materii, które - w przekonaniu dawnych pokole i zgodnie z przepisami liturgicznymi - nosiy cechy ludzkie. By dzieem, któremu udzielano chrztu i które posiadao osobliwe "prawo gosu" - pisze Rafa Róg. Uwaano go za " ewangelicznego kaznodziej", który moc swego tonu jakby piecztowa treci goszone w wityniach. W literaturze motywy dzwonu s najczciej symbolami ycia, chwil doniosych, przeomowych. "Hucz nad bory i góry, nios wieci szczliwe, towarzysz ludzkim drogom i losom. Serce dzwonu uczestniczy w modlitwie, weselach i smutku. (...) ka wichur smutku i rozpaczy, jczy alarmem trwogi. Niesie nadziej i otuch. Gdy gosy ludzi zawodz, serce dzwonu oddaje potg wezbranego uczucia. W latach wojny najedcy odbierali nam dzwony, aby zabi wiar i ducha nadziei" - napisa o dzwonach na Orawie Franciszek Kott. 
Symbolika dzwonów tkwi nie we "wraeniu", jakie wywouj, ale ich znaczenie symboliczne polega na tym, e s gosem Boga - pisze D. Forstner. Bogat symbolik dzwonu odkrywaj teksty modlitw liturgicznych, towarzyszcych obrzdowi bogosawienia dzwonów. Uderza w nich gboko sakralny charakter nadawany dzwonom, które nie s przedmiotami czysto uytkowymi, przeznaczonymi jedynie do zwoywania wiernych do kocioa (rola sygnalizacyjna), ale obwieszczaj obecno sacrum. 

Dzwonom nadaje si - podobnie jak ludziom - imiona witych lub osób szczególnie zasuonych dla wiary i Kocioa, co oznacza, e wierni powinni sucha ich gosu tak, jak suchaj napomnie i nauk witych patronów i gorliwie gromadzi si w kociele dla suchania Sowa Boego i na modlitw. 

W dawniejszych rytach powicania dzwonów wielokrotnie powtarza si formua, aby gos dzwonu - podobnie jak cytra Dawida - przyzywa wiernych na modlitw, odpycha sida nieprzyjaciela z jego oszukaczymi zasadzkami, odsuwa zaraz, grad, grzmoty, nawanic, wichur i wszelkie klski, a rka Anioa, aby ustawicznie strzega i zachowaa dobre owoce ludzkiego umysu i serca. 

Jeszcze wyraniej symbolik dzwonów i ich egzorcystyczny charakter podkrela umieszczana na dawnych dzwonach aciska glossa: " Laudo Deum, plebem voce, congrego clerum. Defunctos ploro, postem fugo, festaque honoro" (Chwal Boga prawdziwego, lud zwouj, gromadz duchowiestwo. Opakuj zmarych, odpdzam zaraz, czcz witych). 
"Dzwonek za konajcych", dotychczas jeszcze spotykany na fasadach kocioów w Krakowie, mia uprosi u Boga atwiejsze konanie i oddala ze duchy od umierajcego czowieka. Dzwonienie za tzw. dzwonkiem loretaskim dookoa domu miao odpdza burze. Oddalanie burzy dwikiem dzwonów znane jest w caej Europie. Czsto bowiem na dzwonach umieszczano napis "Fulgare frango" (Pioruny rozamuj). W Polsce dzwonienie przed burz wprowadzi synod warmiski. Póniej Koció zabroni uywania dzwonów kocielnych do rozpdzania burzy, a dzwonki loretaskie umieszczano w przydronych kapliczkach. Zwyczaj dzwonienia dla rozpdzania burzy zachowa si jeszcze w niektórych rejonach Polski. Na dzwonach grawerowano równie inwokacje - "Ave Maria", "Rex gloriae", "Veni cum pace" itp. Oznacza to, e gos dzwonu oczyszcza i sakralizuje otoczenie. Dwik dzwonu jakby uwica przestrze. 

Gos dzwonu towarzyszy nam wic od narodzin do mierci, oznajmia radosne i smutne wydarzenia w yciu narodu, wspólnoty parafialnej i rodzinnej.

 

ZDJCIA DZWONU

 
Copyright by Parafia Matki Boej Czstochowskiej w Kole (c) 2015 - 2021
Strona stworzona przez F&A MEDIA KOO
Repliki zegarkw zegarki repliki
orologi replica