Parafia Matki Bożej
Częstochowskiej w Kole

ul. bł. ks. J. Popiełuszki 3

62-600 Koło

tel: 518 014 812
e-mail: kancelaria@pmbckolo.pl

Pierwszy dzwon w parafii


Do niedzieli włącznie można przyjrzeć się z bliska nowemu dziełu sztuki ludwisarskiej, dla naszej parafii, jakim jest dzwon Matki Bożej Częstochowskiej.


Prawdopodobnie zabrzmi on w uroczystość odpustową - 26 sierpnia. Warto wspomnieć, że dzwony mają bogatą symbolikę. Upatruje się w nich rodzaj sumienia przypominającego na co dzień, a zwłaszcza w dzień Pański, o konieczności refleksji nad sensem życia. Przyczyniają się również do stworzenia świątecznego nastroju, a przede wszystkim wzywają ludzi do wielbienia Boga. Osoby pragnące usłyszeć „głos naszego kościoła”, a także chcące dołączyć do listy fundatorów, mogą to uczynić w kancelarii parafialnej.

 

Dzwon w tradycji i kulturze chrześcijańskiej zawsze był wyjątkowym instrumentem. Jego głos, rozchodzący się na wszystkie strony świata, wzywa ludzi do wielbienia Boga, sygnalizuje obecność sacrum. Jednocześnie uważano, że pełni ważną rolę egzorcyzmu przeciw wpływom złych mocy, nawałnic, burz i innych klęsk żywiołowych. 

Dzwon należy do tych nielicznych wytworów materii, które - w przekonaniu dawnych pokoleń i zgodnie z przepisami liturgicznymi - nosiły cechy ludzkie. Był dziełem, któremu udzielano chrztu i które posiadało osobliwe "prawo głosu" - pisze Rafał Róg. Uważano go za " ewangelicznego kaznodzieję", który mocą swego tonu jakby pieczętował treści głoszone w świątyniach. W literaturze motywy dzwonu są najczęściej symbolami życia, chwil doniosłych, przełomowych. "Huczą nad bory i góry, niosą wieści szczęśliwe, towarzyszą ludzkim drogom i losom. Serce dzwonu uczestniczy w modlitwie, weselach i smutku. (...) Łka wichurą smutku i rozpaczy, jęczy alarmem trwogi. Niesie nadzieję i otuchę. Gdy głosy ludzi zawodzą, serce dzwonu oddaje potęgę wezbranego uczucia. W latach wojny najeźdźcy odbierali nam dzwony, aby zabić wiarę i ducha nadziei" - napisał o dzwonach na Orawie Franciszek Kott. 
Symbolika dzwonów tkwi nie we "wrażeniu", jakie wywołują, ale ich znaczenie symboliczne polega na tym, że są głosem Boga - pisze D. Forstner. Bogatą symbolikę dzwonu odkrywają teksty modlitw liturgicznych, towarzyszących obrzędowi błogosławienia dzwonów. Uderza w nich głęboko sakralny charakter nadawany dzwonom, które nie są przedmiotami czysto użytkowymi, przeznaczonymi jedynie do zwoływania wiernych do kościoła (rola sygnalizacyjna), ale obwieszczają obecność sacrum. 

Dzwonom nadaje się - podobnie jak ludziom - imiona świętych lub osób szczególnie zasłużonych dla wiary i Kościoła, co oznacza, że wierni powinni słuchać ich głosu tak, jak słuchają napomnień i nauk świętych patronów i gorliwie gromadzić się w kościele dla słuchania Słowa Bożego i na modlitwę. 

W dawniejszych rytach poświęcania dzwonów wielokrotnie powtarza się formuła, aby głos dzwonu - podobnie jak cytra Dawida - przyzywał wiernych na modlitwę, odpychał sidła nieprzyjaciela z jego oszukańczymi zasadzkami, odsuwał zarazę, grad, grzmoty, nawałnicę, wichurę i wszelkie klęski, a ręka Anioła, aby ustawicznie strzegła i zachowała dobre owoce ludzkiego umysłu i serca. 

Jeszcze wyraźniej symbolikę dzwonów i ich egzorcystyczny charakter podkreśla umieszczana na dawnych dzwonach łacińska glossa: " Laudo Deum, plebem voce, congrego clerum. Defunctos ploro, postem fugo, festaque honoro" (Chwalę Boga prawdziwego, lud zwołuję, gromadzę duchowieństwo. Opłakuję zmarłych, odpędzam zarazę, czczę świętych). 
"Dzwonek za konających", dotychczas jeszcze spotykany na fasadach kościołów w Krakowie, miał uprosić u Boga łatwiejsze konanie i oddalać złe duchy od umierającego człowieka. Dzwonienie zaś tzw. dzwonkiem loretańskim dookoła domu miało odpędzać burze. Oddalanie burzy dźwiękiem dzwonów znane jest w całej Europie. Często bowiem na dzwonach umieszczano napis "Fulgare frango" (Pioruny rozłamuję). W Polsce dzwonienie przed burzą wprowadził synod warmiński. Później Kościół zabronił używania dzwonów kościelnych do rozpędzania burzy, a dzwonki loretańskie umieszczano w przydrożnych kapliczkach. Zwyczaj dzwonienia dla rozpędzania burzy zachował się jeszcze w niektórych rejonach Polski. Na dzwonach grawerowano również inwokacje - "Ave Maria", "Rex gloriae", "Veni cum pace" itp. Oznacza to, że głos dzwonu oczyszcza i sakralizuje otoczenie. Dźwięk dzwonu jakby uświęcał przestrzeń. 

Głos dzwonu towarzyszy nam więc od narodzin do śmierci, oznajmia radosne i smutne wydarzenia w życiu narodu, wspólnoty parafialnej i rodzinnej.

 

ZDJĘCIA DZWONU

 
Copyright by Parafia Matki Bożej Częstochowskiej w Kole (c) 2015 - 2021
Strona stworzona przez F&A MEDIA KOŁO
Repliki zegarków zegarki repliki
orologi replica