Parafia Matki Boej
Czstochowskiej w Kole

ul. b. ks. J. Popieuszki 3

62-600 Koo

tel: 518 014 812
e-mail: kancelaria@pmbckolo.pl

Naboestwo ekumeniczne 2019


W dniu 22 stycznia odbyo si w naszej parafii, tradycyjne w naszym miecie, naboestwo ekumeniczne.


Naboestwo rozpoczo si Msz wit o godz. 1800, której przewodniczy ksidz biskup Stanisaw Gbicki - biskup pomocniczy naszej diecezji. Na pocztku Mszy witej powitania i wprowadzenia do liturgii dokona ks. proboszcz Wadysaw Waszak. Okolicznociow homili wygosi ks. praat Grzegorz Karolak z Ciechocinka. Wród zgromadzonych duchownych Kocioa Rzymskotaolickiego z dekantu kolskiego oraz przybyych ksiy goci: ks. praata Dariusza Kaliskigo ze Zduskiej Woli oraz ks. praata Miachaa Krygiera z Wocawka, byli obecni duchowni z Kocioa Ewnagelicko - Augsburskiego: ks. Waldemar Wunsz z Konina oraz z Kocioa Ewangelicko - Refomowanego: Tomasz Jelinek z ychlina, który na zkoczenie wygosi wiadectwo wiary. By to równie dzie modlitwy nie tylko o jedno chrzecijan, ale take o jedno w naszych rodzinach i naszej Ojczynie. Naboestwo swoj obecnoci ubogaciy siostry orionistki, starosta Powiatu Kolskiego - Pan Robert Kropidowski, wieceprzewodniczcy Rady Miejskiej w Kole - Pan Artur Szafraski oraz modzie przygotowujca si do sakramentu bierzmowania. Po zakoczonej liturgii ks. biskup Stanisaw Gbicki dokona bogosawiestwa plebanii i ksiy w niej mieszkajcych w ramach tradycyjnej wizyty duszpastreskiej - koldy.

 

Zapraszamy do galerii zdj :-) zdjcia: Mateusz Maciejewski
Copyright by Parafia Matki Boej Czstochowskiej w Kole (c) 2015 - 2021
Strona stworzona przez F&A MEDIA KOO
Repliki zegarkw zegarki repliki
orologi replica